Sla navigatie over

Met concrete maatregelen uit migratieakkoord verkleinen we instroom en vergroten we de uitstroom

De federale regering sloot afgelopen nacht een politiek akkoord om de opvangcrisis krachtdadig te kunnen aanpakken. Kamerlid Tim Vandenput reageerde tevreden tijdens het vragenuur: “Met Open Vld hebben we altijd gepleit voor maatregelen die instroom verkleinen en uitstroom fors verhogen en die nemen we nu ook. Wij staan voor een humaan, rechtvaardig en strikt migratiebeleid. Ons land botste de afgelopen maanden meermaals op zijn limieten. We kunnen geen extra opvangcapaciteit tot in het oneindige blijven voorzien. Ook daarom is het essentieel dat wie een bevel krijgt het grondgebied te verlaten, ook effectief zal worden teruggestuurd.”

Vandenput was duidelijk: “Was dit een evident dossier om een akkoord over te maken binnen deze coalitie? Absoluut niet maar we hebben het wel gedaan. Eens te meer toont deze regering dat ze krachtig bestuurt en de juiste maatregelen neemt. Wij nemen die verantwoordelijkheid, wat ons meteen onderscheidt van de roepers aan de zijlijn.”

Met het politiek akkoord doen we meer dan de symptomen bestrijden: “De tijd van pappen en nathouden is voorbij: we pakken de gigantische uitdagingen ten gronde én concreet aan”, zo benadrukte Vandenput.

We maken een einde aan de procedurecarroussels waarbij asielzoekers keer op keer procedures aanspanden om in de opvang te kunnen blijven. Mensen die zo soms 10 jaar of langer in de opvang verblijven: dat is verleden tijd door een verstrenging van de opvangwet.

We zorgen ervoor dat de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers sneller en beter zal verlopen.

We maken het in de toekomst mogelijk dat Frontex en Dienst Vreemdelingenzaken mee de terugkeer naar land van herkomst kunnen ondersteunen. Dit zal er dus ook voor zorgen dat gedetineerden sneller van het grondgebied worden verwijderd. Daarnaast voorzien we ook de mogelijkheid om een PCR-test onder dwang af te nemen zodat ook wie weigert zo’n test te ondergaan, kan worden uitgezet.

“Met dit akkoord zullen we een verschil maken. In de opvangcentra, bij de diensten en op het terrein. Het beleid dat we de komende jaren zullen voeren en waar mijn fractie achterstaat is humaan maar duidelijk. Streng maar rechtvaardig. Het focust op het beperken van de instroom en vergroten van de uitstroom.

Het komt er nu op aan om te blijven samenwerken en er zo voor te zorgen dat deze maatregelen snel worden uitgevoerd. Enkel met deze structurele maatregelen kunnen we een antwoord bieden aan deze crisis”, zo besloot Vandenput.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder