Sla navigatie over

Met Vlaams belastinggeld wordt er voor 715 miljoen euro geïnvesteerd in buitenlandse bedrijven

Vande Reyde (Open Vld): “Dringend meer transparantie nodig over beslissingen van PMV”

Vlaanderen investeert via zijn participatiemaatschappij PMV voor aanzienlijke bedragen in buitenlandse ondernemingen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde opvroeg. De volksvertegenwoordiger stelt zich vragen bij de economische return voor Vlaanderen: “Het kan niet de bedoeling zijn dat we met Vlaams belastinggeld buitenlandse bedrijven een concurrentieel voordeel geven tegenover onze Vlaamse ondernemingen.”

De Vlaamse Participatiemaatschappij PMV heeft als taak risicokapitaal te voorzien voor beloftevolle Vlaamse ondernemingen, zodat zij expansie kunnen nastreven. Dat doet het op twee manieren: enerzijds via rechtstreekse participaties in individuele bedrijven. Anderzijds via autonoom werkende beleggingsfondsen.  

Vlaams belastinggeld in beleggingsfondsen: waar gaat het heen?

Bij die laatste, investeringen via fondsen, heeft PMV geen rechtstreekse beslissingsmacht. De werking verloopt zoals dat gaat bij een klassiek beleggingsfonds: PMV neemt erin deel met kapitaal, waarna fondsbeheerders autonoom beslissen in welke bedrijven het wordt geïnvesteerd.

PMV voorziet dat kapitaal in beleggingsfondsen via twee interne fondsen: enerzijds via de voormalige Arkiv-fondsen, die inmiddels zijn opgenomen in de reguliere PMV-werking. Anderzijds via het Belgian Growth Fund, een federaal initiatief waarin PMV deelneemt.

Maurits Vande Reyde, die al langer pleit voor meer transparantie over de investeringen van PMV, wilde met een reeks schriftelijke vragen nagaan naar welke bedrijven die investeringen liepen. Hij kreeg geen overzicht van de individuele bedrijven, wegens geheimhouding. Wel kon hij achterhalen welk aandeel terechtkomt bij Vlaamse ondernemingen en wat naar het buitenland vloeit. De conclusies zijn verrassend. Uit de cijfers blijkt dat de fondsen waarin PMV participeert grotendeels in buitenlandse ondernemingen investeren.

Conclusie: In totaal investeert PMV 435 miljoen euro aan belastinggeld in fondsen, die in totaal voor circa twee miljard aan investeringen doen in bedrijven, maar waarvan slechts 715 miljoen euro (35 procent) naar Vlaamse bedrijven vloeit.

Vande Reyde: “Meer transparantie nodig”

Volgens Maurits Vande Reyde tonen deze cijfers opnieuw aan dat er meer transparantie moet komen over de beweegredenen van PMV om belastinggeld te investeren: “Beleggingsfondsen opereren autonoom en dat is maar goed ook. Maar de redenen waarom PMV aanzienlijke sommen belastinggeld pompt in fondsen die veelal investeren in buitenlandse bedrijven, zijn op dit moment onduidelijk. Het kan niet de bedoeling zijn dat er louter rendement wordt nagejaagd. Daarmee help je de begroting misschien wel, maar zadel je onze Vlaamse ondernemingen op met een concurrentieel nadeel. Meer PMV-investeringen in het buitenland betekent immers zowel minder (risico)kapitaal voor Vlaamse ondernemers als meer financiering voor buitenlandse bedrijven. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

PMV eerder onder vuur bij Unified Post en FNG: roep om meer transparantie

Eerder kwam PMV onder vuur te liggen bij investeringen in individuele bedrijven. Zo riepen de verschillende investeringsronden in het failliete FNG grote vragen op. In totaal ging er daardoor 22,5 miljoen euro Vlaams belastinggeld in rook op. Ook in het bedrijf Unified Post, dat recent in zwaar weer terechtkwam, pompte PMV geld.

“Wat me vooral stoort, is dat er over deze beslissingen quasi geen enkele transparantie was. Bij FNG was de voorzitter van de Raad van Bestuur tegelijk de vertegenwoordiger van PMV. Dat druist in tegen elke vorm van goed bestuur. We mogen dat gerust een fiascodossier noemen. Het toonde aan dat er dringend meer transparantie nodig is over de investeringsbeslissingen van PMV, zowel in fondsen als in individuele bedrijven”, aldus Vande Reyde.

Hij erkent wel dat er bij risicokapitaal steeds dingen anders uitdraaien dan verwacht: “Ik pleit evenmin voor politieke invloed in investeringsbeslissingen. Dan zijn we helemaal van het padje af. Het is vandaag echter wel duidelijk dat PMV meer transparantie moet bieden aan het parlement over de beweegredenen voor zijn investeringen, zowel in fondsen als in individuele bedrijven. Dat kan perfect via geheimhoudingsplichten. Vlaamse ondernemers en belastingbetalers hebben er recht op dat wij als volksvertegenwoordigers de zaken in de gaten houden en bijsturen waar nodig.”

Momenteel werkt de Vlaamse Regering aan een nieuwe beheersovereenkomst met PMV. Maurits Vande Reyde vraagt om daarin een uitgebreid engagement over transparantie en terugkoppeling naar het parlement op te nemen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder