Sla navigatie over

MIA: eerste resultaten proactieve detectie gevaarlijke punten lopen binnen

“Met camera’s en drones zorgen we op een volledig nieuwe manier voor meer verkeersveiligheid”

In 2021 lanceerde Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters MIA – Mobiliteit Innovatief Aanpakken. Een onderdeel van MIA bestaat erin om te experimenteren met de proactieve detectie van verkeersonveilige situaties. Met andere woorden: we wachten niet tot er een ongeval gebeurt alvorens in te grijpen, we gaan vermijden dat er een ongeval gebeurt. In Limburg bijvoorbeeld werden daarvoor op verschillende plaatsen drones ingezet die de verkeersstromen moesten analyseren en conflicten detecteren. “Op basis van die resultaten voeren we binnenkort al de eerste verbeteringen uit aan onze infrastructuur”, aldus minister Peeters. “Zo creëren we een volledig nieuwe aanpak voor meer verkeersveiligheid. We handelen proactief en vermijden dat bepaalde locaties op de lijst van gevaarlijke punten terechtkomen.”

Binnen MIA wordt binnen de twee proeftuinen (Limburg en West-Vlaanderen) geëxperimenteerd met de proactieve detectie van potentieel verkeersonveilige punten, hetgeen betekent dat risico’s worden opgespoord nog voor er slachtoffers vallen. Hiervoor wordt nieuwe technologie ingezet, zoals sensoren, drones en elektronische cameradetectie. Deze werf wordt in Limburg ondersteund door IMOB (het Instituut voor Mobiliteit van de UHasselt) en in West-Vlaanderen door MOW Data Science Team. MIA startte op in 2021 en intussen stromen de eerste resultaten binnen.

Proeftuin Limburg: drones en vaste camera’s

In de proeftuin Limburg wordt op twee manieren ingezet op de proactieve detectie: met drones en met vaste camera’s. Zo werden op drie locaties drones ingezet om de verkeersstromen te analyseren en conflicten te detecteren: in Beringen, in Dilsen-Stokkem en in Lanaken. Er werd bewust gekozen voor drie uiteenlopende situaties: in Beringen gaat het om een voorrangsgeregeld kruispunt met de aanwezigheid van een school en de aanwezigheid van bushaltes langs de gewestweg. In Dilsen-Stokkem gaat het om een rotonde van 3 grote verkeersassen en in Lanaken om een rotonde met in de omgeving een school alsook een parking.  “De knelpunten werden intussen gedetecteerd”, duidt minister Peeters. “Zo is het bijvoorbeeld duidelijk geworden in Beringen dat we de oversteekbaarheid moeten verbeteren en verlichting moeten plaatsen om conflicten te vermijden, allebei ingrepen die we begin volgend jaar gaan uitvoeren.”

Wat de camera’s betreft, werd er intussen software ontwikkeld die de camerabeelden moet omzetten tot data. Zo worden voertuigen, fietsers, steppers en voetgangers voorgesteld als objecten. Er worden conflicten gedefinieerd, denk maar wanneer bepaalde ‘objecten’ met een bepaalde snelheid bewegen en vervolgens op heel korte tijd elkaars tracé kruisen. Zo worden potentiële conflicten gedetecteerd. “Opnieuw met de bedoeling om te kijken hoe we proactief de verkeersveiligheid kunnen verhogen.” In Pelt en Hasselt hebben de camera’s al hun werk gedaan en is men op dit moment bezig met de analyse van de beelden. Op korte termijn worden er ook nog camera’s geplaatst in Lanaken, Maasmechelen en Lummen.

Proeftuin West-Vlaanderen: vaste camera’s

In West-Vlaanderen werd er op drie locaties (Kortrijk, Zonnebeke en Roeselare) vaste camera’s geïnstalleerd.

In Kortrijk bijvoorbeeld gaat het om het Kruispunt van de N50 Brugsesteenweg met de Kuurnsesteenweg. De conclusies uit de beelden zijn duidelijk: auto’s vanuit de Kuurnsesteenweg stoppen voorbij de haaientanden, en staan zo op het fietspad. Fietsers die op het fietspad van de Brugsesteenweg rijden, moeten hierdoor uitwijken waardoor een onveilige situatie ontstaat. Auto’s die rechts afslaan vanuit de N50 richting Kuurnsesteenweg snijden de bocht af en zitten zo op de tegengestelde rijrichting. “Het volstaat uiteraard niet om enkel de gevaarlijke punten in beeld te brengen”, aldus minister Peeters. “We moeten nu ook bekijken welke infrastructurele maatregelen nodig zijn om te zorgen voor meer verkeersveiligheid. Vandaar dat ik het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) opdracht heb gegeven om hier op korte termijn gevolg aan te geven.” Ook de resultaten van Roeselare en Zonnebeke werden intussen geanalyseerd. Ook hier bekijkt AWV welke maatregelen ze op korte termijn kunnen nemen.

MIA in de toekomst

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Met MIA zijn we een volledige nieuwe weg ingeslagen wat verkeersveiligheid betreft. In de twee proeftuinen experimenteren we met de proactieve detectie van gevaarlijke punten en zorgen we ervoor dat er niet eerst een ongeval gebeurt alvorens we ingrijpen. Het opzet is om ook in de toekomst verder gebruik te maken van drones en camera’s in ons verkeersveiligheidsbeleid. De lessen die we leren uit deze analyses, zullen we gebruiken op andere locaties, ook buiten de grenzen van deze proeftuinen, waar zich gelijkaardige situaties voordoen. Het voorkomen van ongevallen, en dus ook van slachtoffers, is en blijft onze prioritaire doelstelling met dit innovatieve project.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder