Sla navigatie over

Migratiebeleid staat voor gigantische uitdagingen. Tim Vandenput maant aan tot actie

 Migratiebeleid staat voor gigantische uitdagingen. Tim Vandenput maant aan tot actie

Tijdens het vragenuurtje confronteerde Kamerlid Tim Vandenput de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie donderdag met de bijzonder moeilijke situatie waar we ons op vandaag in bevinden. “De instroomcijfers zijn bijzonder hoog. De uitstroomcijfers daarentegen zijn ruim onvoldoende. Asielprocedures slepen te lang aan en we zien dat er alsmaar meer aan asielshopping wordt gedaan waarbij aanvragers naar ons land komen terwijl ze al een aanvraag hebben lopen elders in Europa. Al die factoren zorgen ervoor dat ons systeem kraakt in al zijn voegen. Dat is niet langer houdbaar.”

Verhoudingsgewijs staat België op de zesde plaats in de Europese Unie als we naar de instroomcijfers van asielzoekers kijken. Per duizend inwoners liggen die cijfers bijna dubbel zo hoog als in de rest van de EU.

Vandenput stipt aan dat we in ons land bijzonder veel opvangplaatsen hebben. “Het gaat om een capaciteit van 31.000 personen. Om het concreet te maken: dat komt overeen met het bevolkingsaantal van een stad als Aarschot. Steeds opnieuw bijkomende capaciteit voorzien is niet alleen budgettair onhaalbaar, het is ook niet wenselijk wegens het aanzuigeffect. Ik roep de staatssecretaris op om dringend werken te maken van broodnodige hervormingen. De focus moet liggen op een lagere instroom, een hogere uitstroom én snellere procedures. Mijn fractie staat voor een efficiënt en humaan migratiebeleid. Waarbij we mensen zo snel mogelijk zekerheid geven. Ook moeten we in de landen van herkomst opnieuw, zoals in het verleden onder het bewind van Maggie De Block, werk gemaakt worden van ontradingscampagnes.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder