Sla navigatie over

Minder overheid, minder structuren en minder mandaten. Vlaams parlement keurt afslanking provincies goed.

In het Vlaams regeerakkoord staat dat de provincies enkel nog bevoegd zullen zijn voor de zogenaamde grondgebonden bevoegdheden. De persoonsgebonden bevoegdheden, zoals welzijn, jeugd, sport en cultuur worden overgeheveld naar oftewel de gemeenten ofwel naar Vlaanderen. Samen met de bevoegdheden zullen ook de middelen, het personeel en de infrastructuur overgeheveld worden. Niemand zal dus zijn job verliezen.

Minder belastingen naar provincies

Omdat de provincies minder bevoegdheden zullen hebben, worden ook hun belastinginkomsten ingeperkt.  “Als Open Vld hebben we er steeds over gewaakt dat dit voor de burger een nuloperatie is en dus zeker geen belastingverhoging," aldus Marnic De Meulemeester. "Minder overheid, minder structuren en toch hogere belastingen, dat zou de wereld op zijn kop zijn."

Minder politieke mandaten

Met de afslanking van de provincies wordt een eerste stap gezet in het verminderen van overheidsstructuren. "Ook het aantal provinciale politieke mandaten wordt verminderd. Zo wordt het aantal provincieraadsleden gehalveerd," zegt Mercedes Van Volcem, voorzitter van de commissie Binnenlands Bestuur. ‘Hiermee geeft de politiek een duidelijk signaal dat ze zelf ook bespaart."

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder