Sla navigatie over

Minder regels voor de kinderopvang

De Vlaamse regering gaf vandaag haar principiële goedkeuring aan een besluit dat tal van versoepelingen doorvoert in de regelgeving voor de kinderopvanginitiatieven. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een belangrijke verzuchting van Open Vld, die ook opgenomen was in het regeerakkoord.

"Met deze wijzigingen aan het vergunningsbesluit, het procedurebesluit en het subsidiebesluit werken we tal van regels weg die door het decreet kinderopvang en de uitvoeringsbesluiten in de vorige legislatuur werden ingevoerd en voor heel wat zelfstandige initiatiefnemers een barriëre betekenden voor de uitbating van hun kinderdagverblijf"�, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Freya Saeys.

Versoepelingen moeten toekomst zelfstandige sector veilig stellen

De economische leefbaarheid van de zelfstandige kinderopvangsector is voor Open Vld een blijvend aandachtspunt en een evaluatie van de regelgeving was daarom essentieel om tot een remediëring van de knelpunten te kunnen komen. Binnen Kind&Gezin werd in november al een werkgroep opgericht die alle stakeholders rond de tafel bracht en onlangs een eerste rapportage bracht van de werkzaamheden. Op basis daarvan werden tal van wijzigingen voorgesteld die overbodige of hinderende bepalingen moeten schrappen uit de regelgeving.

Freya Saeys: "De versoepelingen hebben betrekking op personeel, subsidiëring, administratie, maar zeker ook op infrastructurele normen. De toekomst van een goed werkend kinderdagverblijf op het spel zetten omdat de glasoppervlakte van de buitenramen te weinig is of omdat het plafond in een ruimte net iets te laag is, moet voorgoed verleden tijd zijn. We vragen bij de controles pragmatisch te werk te gaan. We willen zo meer flexibiliteit bieden aan de initiatiefnemers en hen stimuleren om de uitbating verder te zetten. Vlaanderen heeft nood aan meer plaatsen in de kinderopvang en dus moeten we ook hier ondernemerschap ten volle betrekken en niet ontmoedigen met tal van regelneverij."

Eerste stap

Deze ‘quick-wins’� zijn trouwens maar een eerste stap. De werkgroep binnen K&G zet haar werkzaamheden verder en het vervolgtraject moet op termijn leiden tot bijkomende deregulering.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder