Sla navigatie over

Minder ruzie over onderhoudsbijdragen

Wanneer ouders uit mekaar gaan, worden er onderhoudsbijdragen afgesproken voor de zorg voor de kinderen. Die bijdrage is echter vaak een bron van onvrede, ruzie en betwisting. De Kamercommissie Justitie neemt vandaag twee wetsvoorstellen aan van Open Vld Kamerleden Sabien Lahaye-Battheu en Carina Van Cauter met een aantal maatregelen om dat te voorkomen.

Bij een relatiebreuk of echtscheiding tussen twee partners met kinderen, worden steeds onderling of in de rechtbank afspraken gemaakt over een verblijfsregeling en onderhoudsgelden voor de kinderen. “Men maakt daarbij een onderscheid tussen verblijfsgebonden kosten zoals huisvesting, energie, voeding, lichaamsverzorging enerzijds, en verblijfsoverstijgende kosten zoals kleding, gezondheidszorg, ontspanning, kinderopvang of onderwijs... anderzijds”, legt Sabien Lahaye-Battheu uit.

Deze verblijfsoverstijgende kosten worden in tegenstelling tot de verblijfsgebonden kosten niet noodzakelijk door de beide ouders gedragen in verhouding tot de verblijfsregeling, maar in onderling akkoord of volgens beslissing van de rechter. “In de praktijk worden deze verblijfsoverstijgende kosten vaak betaald door de ouder bij wie de kinderen zijn gedomicilieerd. Dit wordt dan gecompenseerd via de onderhoudsbijdrage. Maar het probleem is dat die verblijfsoverstijgende kosten niet voldoende duidelijk gedefinieerd zijn in de wet”, weet Carina Van Cauter.

Dit euvel werd gesignaleerd door de Commissie voor Onderhoudsbijdragen in haar meest recente jaarverslag van 2017. De liberale Kamerleden hebben de aanbeveling van de Commissie in een wetsvoorstel gegoten, dat vandaag in het kader van een bredere hervorming en ontwerp van Justitieminister Geens wordt aangenomen in de Kamercommissie Justitie.

Duidelijkere kostenomschrijving, minder conflict

“De wetswijzigingen laten toe de definiëring van de verschillende soorten kosten te verduidelijken. Zo kunnen de onderhoudsbijdragen op een meer objectieve en transparante manier worden berekend”, zegt Lahaye-Battheu. “Per Koninklijk Besluit kan ook worden bepaald dat de kosten voortaan sneller kunnen worden afgerekend, om de drie maanden bijvoorbeeld.”

Ten derde zal het aantal geschillen over een herziening van de onderhoudsbijdrage worden beperkt “omdat we bepalen dat alle relevante gegevens over onder andere de inkomsten ook in alle overeenkomsten die voorafgaan aan een echtscheiding door onderlinge toestemming en aan alle akkoorden over onderhoudsbijdragen zullen worden opgenomen. Als men aan de rechter later vraagt de onderhoudsbijdrage aan te passen, heeft hij een beter en transparanter zicht op de omstandigheden die zouden veranderd zijn en de herziening moeten rechtvaardigen.”

De Kamerleden besluiten: “Deze wetswijzigingen moeten voor duidelijkere en eerlijkere regelingen zorgen, en vooral minder ruzie en conflict. Daar vaart iedereen wel bij. De ouders én de kinderen.”

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder