Sla navigatie over

Minder zwartwerk, meer vaste jobs, succes flexi-jobs in horeca

Sinds 1 december 2015 kunnen mensen die minstens vier vijfde werken een flexi-job uitoefenen in de horeca. Het systeem is een win-win voor werkgever en werknemer. De werkgever betaalt voor een flexi-job enkel een bijzondere bijdrage van 25% op het loon, maar verder niets. Tegelijkertijd krijgt de persoon die de flexi-job uitvoert een nettoloon van minimaal 9,5 euro per uur, maar bouwt hij wel sociale rechten op, bijvoorbeeld voor zijn pensioen.

Philippe De Backer: “Het systeem van de flexi-jobs is een succes. Minder dan een jaar na de invoering zijn er 20.000 flexi-jobbers bij ongeveer 5.500 werkgevers. Naast het succes van de flexi-jobs zit ook het aantal vaste jobs in de lift. In de eerste drie maanden van dit jaar waren er maar liefst 126.004 mensen vast tewerkgesteld in de horeca, een stijging ten opzichte van 2015 en 2014. Het is duidelijk dat we bezig zijn met een verwitting van de sector. Dat blijkt ook uit de cijfers: de witte loonmassa (geheel van vaste jobs, gelegenheidsarbeiders, flexi-jobs, jobstudenten) bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar zo’n 530 miljoen euro, zo’n 34 miljoen euro meer dan een jaar eerder. De stijging van de loonmassa is dus sterker dan de inflatie en de groei van de tewerkstelling, wat wijst op meer officieel aangegeven uren in de horeca. Het is duidelijk dat de kentering zich heeft ingezet en het zwartwerk in de horeca afneemt, maar we volgen de cijfers verder op de voet. De sector is zich aan het professionaliseren. Veel mensen wagen de sprong om een zaak te starten als ze zien dat het eerlijk kan verlopen. Eerlijke concurrentie zal leiden tot een rendabele horecasector met minder zwartwerk.”

Uitbreiding flexi-jobs naar andere sectoren

Begin november komt er een evaluatie van alle maatregelen van de horeca: overuren aan bruto=netto, RSZ-korting voor de eerste vijf werknemers, flexi-jobs… De Backer zal dan pleiten aan de regeringstafel voor een uitbreiding van de flexi-jobs naar andere arbeidsintensieve sectoren zoals bakkers, slagers en supermarkten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder