Sla navigatie over

Minister Bacquelaine neemt twee maatregelen om een negatieve impact op de pensioenen te vermijden in strijd tegen corona

In het kader van de strijd tegen het virus COVID-19 zal de Minister van Pensioenen binnenkort aan de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit voorleggen om een negatieve impact op de pensioenen te vermijden.

Het eerste ontwerp van koninklijk besluit betreft de begunstigden van een rust- of overlevingspensioen (die jonger zijn dan 65 jaar of minder dan 45 loopbaanjaren tellen) die worden opgeroepen deel te nemen aan de strijd tegen het coronavirus (verpleegsters, dokters, gezondheidsdeskundigen,…). De beroepsinkomsten verworven in het kader van deze activiteit mogen niet leiden tot een vermindering van het pensioen, zelfs al worden de grenzen van het voor gepensioneerden toegelaten beroepsinkomen overschreden.

Het tweede ontwerp van koninklijk besluit betreft alle begunstigden van een rust- of overlevingspensioen die gewoonlijk hun pensioen cumuleren met een beroepsactiviteit. Indien zij tijdelijk werkloos worden, zullen zij hun pensioen kunnen cumuleren met werkloosheidsuitkeringen gedurende de gehele duur van de pandemie.

Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine:

“Het is belangrijk maatregelen te nemen die de rechten vrijwaren van de gepensioneerden die worden opgeroepen deel te nemen aan de strijd tegen COVID-19. Ik denk onder meer aan de artsen of verpleegsters die met pensioen zijn en die aanvaarden een beroepsactiviteit op te nemen om onze medeburgers te verzorgen die ziek zijn door de pandemie.

Het betreft bovendien het garanderen van de rechten van de gepensioneerden die gewoonlijk een toegelaten beroepsactiviteit uitoefenen en die tijdelijk werkloos worden wegens overmacht.

De maatregelen beogen het vrijwaren van het geheel van de pensioenrechten in deze twee gevallen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder