Sla navigatie over

Minister De Backer presenteert nieuwe cijfers over flexijobs in België

Vandaag presenteerde minister voor bestrijding van sociale fraude, Philippe De Backer (Open Vld), de laatste cijfers in verband met de flexijobs in ons land in De Standaard. 

Personen die minstens vier vijfde werken kunnen sinds december 2015 aan de slag als flexijobber in de horeca. Op die onbeperkte bijverdiensten worden geen belastingen geheven en alleen de werkgever betaalt een sociale bijdrage, van 25 procent. Het systeem werd in januari 2018 uitgebreid naar de handel en gepensioneerden. Ook wie via een interimkantoor in een van beide sectoren aan de slag is, kan op het systeem een beroep doen. Sindsdien groeit het aantal flexijobbers nog sneller en verdubbelde het aantal. In het derde kwartaal steeg het aantal flexijobs naar 66.978. Het systeem van de flexijobs, dat zwartwerk moet bestrijden, blijft groeien als kool.

  1. Vooral kleine bedrijven

Volgens de laatste cijfers stellen 15.635 ondernemingen in ons land flexijobbers tewerk. In 86 procent van de gevallen gaat het om bedrijven met minder dan tien werknemers. Flexijobs zijn vooral populair in de horeca, maar ook bakkers, slagers, kappers, schoonheidssalons en andere handelaars kunnen er gebruik van maken, net als grootwarenhuizen en interimkantoren. Bij 21 bedrijven met flexijobs werken meer dan 1.000 personen.

  1. Flexijobber is Vlaming die per maand 250 euro verdient

De meeste flexijobbers zijn tussen 25 en 39 jaar. Een tiende is jonger dan 25, en acht procent ouder dan 64. Er zijn beduidend meer vrouwelijke (55 procent) dan mannelijke flexijobbers (45 procent). Maar nog opvallender: flexijobs zijn haast louter een Vlaams fenomeen. Meer dan negentig procent van de flexijobbers woont in Vlaanderen, en dan vooral in Antwerpen en West-Vlaanderen. Brussel en Wallonië geraken elk aan vijf procent.

‘We hebben er geen echte verklaring voor’ zegt De Backer. ‘De enige verklaring kan zijn dat de Vlaamse horecafederatie de flexijobs actief heeft gepromoot. In Franstalig België was men erg terughoudend. Er moet een inhaalbeweging komen. In dat geval kan het aantal flexijobbers naar 100.000 stijgen. In Vlaanderen naderen we het plafond.’

De horeca is nog steeds goed voor zeventig procent van de flexijobs. In de horeca verdient een flexijobber gemiddeld 234 euro per maand, voor 4,5 uur werk per week. In de handel gaat het om 280 voor 5,4 uur werk.

Naast hun bijverdienste zijn de meeste flexijobbers, niet verrassend, actief in de horeca, de handel en de interimsector. Maar ook werknemers uit de industrie en de zorgsector klussen bij. Verder zijn er 4.774 mensen uit het onderwijs en 4.714 ambtenaren die er een flexijob bijnemen.

Tot  nu toe  werd aan flexi- jobbers in totaal 262,2 miljoen euro loon uitbetaald. 

‘Flexijobs vervangen vooral zwartwerk. Dat resulteert in extra inkomsten voor de overheid.’ Het gaat om ongeveer 40 miljoen per jaar aan sociale bijdragen uit het flexijob-statuut.  ‘Die inkomsten bestonden vroeger niet.’ 

Open VLD wil het systeem uitbreiden naar de hele private sector, een idee dat de partij op tafel legt bij mogelijke federale regeringsonderhandelingen.

“Het systeem van de flexijobs uitbreiden naar alle sectoren is een goed idee. Ook in bijvoorbeeld productie zijn er pieken die opgevangen moeten worden. Mensen die willen bijverdienen, hebben bruto =netto. Werkgevers worden geholpen én betalen ook 25% sociale bijdragen. Iedereen wint. Bovendien tonen de cijfers geen verdringing van vaste arbeidsplaatsen aan. In bijvoorbeeld de horeca stijgt het aantal flexijobs, maar ook het aantal vaste voltijdse arbeidsplaatsen. Iedereen wint.” besluit Minister De Backer

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder