Sla navigatie over

Minister De Block voert strijd op tegen hiv

Minister De Block: “Met de hiv-zelftest en de mogelijkheid voor niet-gezondheidswerkers om hiv-tests af te nemen, verlagen we de drempel voor mensen om zich te laten screenen.  Door hiv in een vroeger stadium op te sporen, kunnen we patiënten sneller en beter behandelen én verlagen we het risico op bijkomende besmettingen.”

 

Zelftesting

De hiv-zelftest is vanaf woensdag 23 november 2016 verkrijgbaar in de apotheken. Op hetzelfde moment lanceert het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) een informatiebrochure ter ondersteuning van die zelftests. De Block: “Zelftests moeten uiteraard op de juiste manier worden afgenomen, maar het is ook cruciaal dat de resultaten ervan correct geïnterpreteerd worden. Deze brochure zal onze burgers, de preventie-organisaties en alle gezondheidsorganisaties daarbij helpen.”

Het WIV ontwikkelde deze brochure in samenwerking met het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg), Sensoa, Plate-Forme Prévention Sida, de aidsreferentielaboratoria van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en van CHU Liège, de artsensyndicaten, de Algemene Pharmaceutische Bond en de Vereniging van Coöperatieve apotheken van België (Ophaco). De brochure valt gratis te bekijken op de website van het WIV en binnenkort ook op de websites van de andere actoren.

 

Gedemedicaliseerde testing

In de Commissie Volksgezondheid wordt vandaag ook het voorstel van minister De Block besproken om hiv-tests en bepaalde andere diagnostische oriëntatietests te laten afnemen buiten een medische setting. Via een afwijking van de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen zullen binnenkort ook niet-gezondheidswerkers dit mogen doen, na het volgen van een opleiding.                                                                      

Minister De Block: “Sommige mensen lopen een hoog risico op hiv-infecties maar vinden de weg niet naar screening. Gedecentraliseerde, gedemedicaliseerde testing is een manier om deze burgers toch te bereiken. Om de kwaliteit van de testing te garanderen, bouwen we de nodige opleidingsvereisten in.”

Met de maatregel geeft minister De Block gevolg aan een advies van de Hoge Gezondheidsraad uit juli 2015 en realiseert ze opnieuw een prioriteit uit het nationale hiv-plan. De Commissie Volksgezondheid en de plenaire vergadering van het parlement keurden een resolutie hierover unaniem goed op respectievelijk 12 en 28 april 2016. De ministerraad gaf vervolgens groen licht voor het wetsontwerp bij de eerste lezing van de Wet Diverse Bepalingen. Vandaag wordt die wet besproken in de Commissie Volksgezondheid.

 

Ruimere terugbetaling hiv-remmers

Eerder deze maand besliste minister De Block om de terugbetaling van hiv-remmers uit te breiden naar alle patiënten die besmet zijn met hiv, ongeacht hun ziektestadium. Normaal gezien trad deze aangepaste terugbetaling in werking op 1 januari 2017, maar dit wordt nu vervroegd naar 1 december 2016. Dan komen er ook enkele nieuwe hiv-remmers op de markt.

Volgens de huidige voorwaarden kunnen hiv-patiënten pas rekenen op terugbetaling van hiv-remmers als hun afweersysteem gezakt is tot onder een welbepaald niveau. Dat criterium schrapt minister De Block nu, waardoor hiv-patiënten sneller toegang krijgen tot medicatie. Dankzij de versoepeling zullen deze mensen kunnen rekenen op een betere behandeling. Tegelijkertijd zal ook het risico op het overdragen van de besmetting verminderen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder