Sla navigatie over

Minister Guy Vanhengel kondigt tien miljoen euro aan voor nieuwe schoolinfrastructuur Nederlandstalig onderwijs Brussel

Minister Guy Vanhengel: “We moeten de onderwijscapaciteit blijven verhogen en de kwaliteit versterken”. 

Uit de meest recente aanmeldings- en inschrijvingsronde bleek opnieuw dat de vraag naar Nederlandstalig onderwijs groter is dan het aanbod. Minister Vanhengel, Collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, besliste daarom om, nog voor de inkt van het bestuursakkoord van de VGC droog is, een financiële ondersteuning te voorzien voor volgende infrastructuurdossiers: een nieuwe basisschool van de gemeente Schaarbeek op de Van Ooststraat-site, een nieuwe gemeenteschool van de Stad Brussel op de Zennestraat-site in de vijfhoek, de laatste infrastructuurwerken voor volledige uitrol van Basisschool De Zenne in Laken, Basisschool Lutgardis in Etterbeek en een bijkomende investering in de secundaire school Spoor-West  Anderlecht. Niet toevallig gemeenten waar de druk op het Nederlandstalig onderwijs het hoogst is.

Deze financieringsoperatie van 10 miljoen euro valt samen met de 5 miljoen euro capaciteitsmiddelen voor basisscholen van het GO!, Papageno in Evere, De Muziekladder en Hendrik Conscience in Schaarbeek, en de Telescoop in Laken, die de Vlaamse Gemeenschap, op voordracht van minister Hilde Crevits, eerder deze maand voorzag voor capaciteitsuitbreiding in Brusselse scholen. In haar bestuursakkoord voor de volgende 5 jaar, voorziet de VGC om nog meer te investeren in het Nederlandstalig onderwijs, om de onderwijskwaliteit te versterken en om capaciteitsuitbreiding te realiseren.

"Besturen is vooruitdenken", zegt minister Vanhengel. "Daarom pompen we de komende jaren nog meer middelen in het basisonderwijs én in het secundair onderwijs. Al die ketten worden immers vlug groot en over een paar jaar willen die allemaal naar het Nederlandstalig secundair onderwijs." Momenteel wordt in de subregio’s Koekelberg-Sint-Agatha-Berchem en Schaarbeek-Evere gezocht naar locaties om twee grote campussen secundair onderwijs (ASO-TSO-BSO) uit te bouwen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder