Sla navigatie over

Minister Lydia Peeters wil geen koppeling van Mobiscore aan fiscale maatregelen

“Met zijn voorstel om voortaan vastgoedbelastingen te koppelen aan de Mobiscore zaait de bouwmeester opnieuw onrust bij eigenaars, huurders en handelaars,” zegt Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters in een reactie op de uitspraken van de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck. De minister wijst erop dat het vervangen van het Kadastraal Inkomen als grondslag van de onroerende voorheffing een grote hervorming is die veel impact kan hebben op het vermogen van heel wat Vlamingen. “Mijn partij en ikzelf passen ervoor om dergelijke belastingen in de toekomst zomaar eenzijdig aan een instrument te koppelen waarvan nu niet geweten is welke effecten dit zal hebben op de verdeling van de fiscale lasten en de woningprijzen.”

Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters heeft scherpe bedenkingen bij het voorstel van de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck om Mobiscore te gebruiken als grondslag van vastgoedbelastingen. De tool geeft interessante en nuttige informatie, maar die is tegelijk veel te beperkt om op basis daarvan fiscale maatregelen in te voeren.

Kwaliteit van de tool

De Mobiscore wordt sterk gestuurd door de afstand tot een knooppunt en dus de inplanting ten opzichte van treinstations. Minister Lydia Peeters heeft daar grote bedenkingen bij. Ze verwijst naar de conclusies van de onderliggende studie van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) over deze knooppunten. Deze dateert van 2016 en is gebaseerd op cijfers van 2009 tot 2014. Minister Lydia Peeters: “VITO wijst zelf op de relativiteit van de conclusies, omdat deze gebaseerd zijn op oudere gegevens die bovendien tijdelijk en dynamisch zijn. De studie zou om de drie à vijf jaar geactualiseerd moeten worden.”

Zo houdt de tool rekening met de gemiddelde milieukosten van verplaatsingen: “Dat wil dus zeggen dat de score van iemand met een elektrische wagen zwaar onderschat wordt aangezien zulke wagens momenteel nog maar weinig rondrijden op onze wegen. Ook met de aanwezigheid van fietssnelwegen is geen rekening gehouden, noch met grensoverschrijdende openbaar vervoermogelijkheden.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder