Sla navigatie over

Minister Somers ondersteunt lokale klimaatambities

Samen met de voltallige Vlaamse regering is er de ambitie om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen. De strijd tegen klimaatopwarming kunnen we alleen winnen als iedereen een inspanning doet. Onze steden en gemeenten hebben een belangrijke rol te spelen.

Minister Somers wil alle burgemeesters in Vlaanderen overtuigen om hun steentje bij te dragen aan het klimaat. “Veel Vlaamse burgemeesters willen ook naar die 40 procent”, zegt de minister van Binnenlands Bestuur. Hij verwijst naar het ‘Convenant of Mayors’, een pact waarmee ruim 10.000 Europese burgemeesters zich hebben geëngageerd om hun CO2-uitstoot te verlagen. 269 Vlaamse burgemeesters hebben dat pact mee ondertekend. 86 onder hen streven expliciet naar een reductie van 40 procent of meer. Somers: “Als we hen ondersteunen, en ook alle andere burgemeesters mobiliseren, geraakt Vlaanderen zeker aan het Europese doel, en hopelijk nog verder.”

Drie werven
Somers ziet drie grote werven: vergroening, renovatie en deelmobiliteit. Qua vergroening vraagt hij dat elk lokaal bestuur tegen 2030 één extra boom per inwoner plant. Dat zijn 6,6 miljoen extra bomen. Die doelstelling doet een kwart bovenop wat Vlaanderen in zijn klimaatplan heeft voorzien.
Daarnaast wil hij zoals Wallonië hagen aanplanten om de biodiversiteit te stimuleren. De uitdaging: plant per inwoner een halve meter haag, goed voor 3.300 kilometer. En creëer per 1.000 inwoners een nieuwe natuurplek, groot of klein. “In sommige steden of gemeenten is dat makkelijker dan in anderen. Maar samenwerking op regionaal vlak is uiteraard mogelijk”, zegt de liberale minister.
Op het vlak van renovatie wil Vlaanderen jaarlijks 2,5 procent van de woningen renoveren. Somers wil daar één procent bovenop doen, goed voor 30.000 woningen extra per jaar. Zo kunnen lokale besturen volgens hem een korting geven op de onroerende voorheffing, gratis containers ter beschikking stellen of toestaan dat mensen een verdieping hoger bouwen dan oorspronkelijk toegestaan.
Deelmobiliteit wordt in het Vlaams klimaatplan een beetje over het hoofd gezien, vindt Somers. Zeker als het over elektrische auto’s gaat. Vlaanderen mikt op een uitbreiding van 3.000 naar 8.500 laadpunten voor auto’s. Somers: “Laten we gaan voor 1 laadpunt per 200 Vlamingen. Dat zijn er in ­totaal ongeveer 33.000, een ­verviervoudiging van de Vlaamse ambitie.”

Geen aanval
Voor de financiering rekent de minister op de bijna 20 miljard euro die de komende jaren vanuit Vlaanderen naar de lokale besturen vloeit. En op een stukje uit het Klimaatfonds, waar volgend jaar 71,8 miljoen euro inzit. Zelf trekt hij 1 miljoen euro uit om klimaattafels te organiseren. Dat zijn overlegmomenten waarop burgers, besturen en experts samen oplossingen bedenken voor het klimaat.
Somers benadrukt dat zijn klimaatplan geen aanval is op Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA). “Dit is het resultaat van overleg.” Demir spreekt dan ook haar volle steun uit voor dit project. “Het klimaat is een verantwoordelijkheid van alle ministers, niet enkel van mij.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder