Sla navigatie over

Minister Tommelein hernieuwt systeem energiepremies en beschermt kwetsbare doelgroepen

“Iedereen moet energiezuinig kunnen wonen en dit niet alleen voor een lagere energiefactuur, maar ook voor een beter wooncomfort. Met deze aanpassingen promoten we renovatie voor energieverslindende huurwoningen”, aldus minister Tommelein. 
De basisprincipes van het nieuwe energiepremiesysteem zijn:

1. Naar een vereenvoudiging van de premies

Het huidige systeem is te ingewikkeld en moet vereenvoudigd worden. Zo bestaan er vandaag zes verschillende premies voor dakisolatie. Er is namelijk een onderscheid tussen een doe-het-zelver en een erkende aannemer. We evolueren nu naar twee premies: één premie voor een doe-het-zelver en één voor het werken met een erkende aannemer. Daarnaast is er ook een vereenvoudiging van de complexe voorwaarden voor de glaspremie voorzien. 

2. Bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen

In het energiearmoedeplan wordt er eveneens rekening gehouden met de sociaal zwakkere groepen. “De premies voor sociale doelgroepen worden niet afgebouwd, integendeel: we behouden de  verhoging van 50% voor de individuele premies”, aldus Bart Tommelein. 

Een nieuwe maatregel in de tweede lezing is het stimuleren van energiezuinig verbouwen voor de kwetsbare huurder. Om kwetsbare huurders extra te beschermen voorzien we extra stimuli voor de verhuurder om de woning energiezuinig te maken. Het uitgebreide programma voor dakisolatie was al een feit, nu komen er nog extra premies voor spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas. Naast deze extra ondersteuning is er ook aandacht voor ondersteuning en ontzorging van kwetsbare huurders. 

 

3. Een aanpassing van de individuele premies

De individuele premies worden aangepast. Premies voor dakisolatie en glas worden geleidelijk afgebouwd. Deze renovaties zorgen voor het grootste resultaat qua energie-efficiëntie. Het terugbetalingseffect is dus voldoende groot waardoor een premie niet gerechtvaardigd is. 
De premies voor warmtepompen, die momenteel te laag zijn, worden verhoogd.

4. Van individuele renovatiewerken naar totaalrenovatie

Het totaalplaatje bij renovaties is belangrijk. Om de klimaatdoelstellingen van 2020 te halen is het belangrijk om woningen energiezuinig te maken. Dit kan alleen door totaalrenovatie. Enkel een dak isoleren is nuttig maar het is efficiënter om ook de muren, de vloeren én het glas aan te pakken. We hervormen dan ook het premiesysteem, met een totaalrenovatiebonus die maximaal 4.750 euro bedraagt, om totaalrenovatie te stimuleren. Om van dit systeem te genieten moeten de renovaties uitgevoerd worden binnen een periode van vijf jaar. 

Minister voor energie Bart Tommelein steunt het premiestelsel: “Dit systeem dient absoluut niet om enkel de vermogenden te belonen. Ze beloont de Vlamingen die ervoor kiezen hun huis energiezuinig te maken. Het systeem van totaalrenovatie zorgt voor energie-efficiënte woningen; de kost van deze renovatie ligt hoger maar je verdient dit ook veel sneller terug door een lagere energiefactuur. Financiering van deze totaalrenovatie kan via de energieleningen die een rentevoet van 0% hanteren voor de minder vermogenden. Vlamingen onderschatten de opbrengsten van een energiezuinige woning nog veel te veel. ”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder