Sla navigatie over

Minister zoekt burgers met topideeën over energie

‘Stroomversnelling’, zo heet het traject waarmee minister van Energie Bart Tommelein wil komen tot een Vlaamse totaalvisie op energie. De start vond plaats op 16 juni in Living Tomorrow in Vilvoorde. ‘De keuze van de locatie is niet toevallig’ zegt Tommelein, ‘we zullen met z’n allen moeten uitzoeken hoe we de manier waarop we leven kunnen aanpassen aan de uitdagingen van de toekomst. Hoe gaan we efficiënter om met energie? Hoe halen we onze doelstellingen op vlak van hernieuwbare energie? En vooral… hoe maken we het geheel betrouwbaar en betaalbaar voor iedereen? Allemaal vragen die vandaag aan bod kwamen.’

Op het einde van de dag ondertekenden alle betrokken partners – sectorfederaties, beroepsverenigingen en andere stakeholders – een engagementsverklaring. Daarmee verklaarden ze hun actieve en constructieve medewerking aan het traject naar een energievisie en energiepact.

Dit event is nog maar het begin. Experts werken nu verder in aparte werkgroepen. En na de zomervakantie is het de beurt aan de burgers om hun bijdrage te leveren via www.stroomversnelling.vlaanderen. Daar kunnen ze rechtstreeks met elkaar in debat gaan en ideeën delen. ‘Maar daar stopt het niet, ideeën zijn maar waardevol indien ze ook effectief gerealiseerd geraken. We selecteren uit de online panelleden 150 burgers die in oktober met elkaar en met experten in debat gaan. Daarna is het een kwestie van met de beste ideeën aan de slag te gaan en manieren te zoeken om ze in de praktijk te brengen’ zegt Bart Tommelein.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder