Sla navigatie over

Minister Lydia Peeters benadrukt verkeersveiligheid en het belang van hoffelijkheid op de jaagpaden

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters deed vandaag in Stokrooie (Hasselt) een oproep voor meer verkeersveiligheid op onze jaagpaden. Met het aanbrengen van de slogan "Hoffelijk Rijden = Veilig Rijden" vestigt de minister de aandacht op het belang van hoffelijkheid en respect tussen de verschillende weggebruikers op het jaagpad. Bij de slogan wordt ook de snelheidsbeperking van 30 km/u benadrukt, die eens zo belangrijk is nu ook speedpedelecs op termijn zullen worden toegestaan op het jaagpad.

Naast de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen liggen meer dan 2.000 km jaagpaden en dijkwegen. Dat zijn al dan niet verharde wegen en paden die gebruikt worden voor het onderhoud van de rivieren en kanalen, voor waterbeheersing en watergebonden bedrijvigheid, maar die ook populair zijn onder fietsers, wandelaars, skeelers … Een deel van de jaagpaden maakt bovendien deel uit van het Vlaamse fietssnelwegennetwerk.

Zo spelen de jaagpaden een belangrijke rol in het bevorderen van duurzame en actieve mobiliteit. Om de veiligheid op deze paden te waarborgen, geldt er een maximumsnelheid van 30 km/u. Via het aanbrengen van krijtsjablonen wil Vlaams minister Lydia Peeters het belang van het naleven van deze snelheidsbeperking benadrukken en alle weggebruikers oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich bewust te zijn van hun gedrag.

"Onze jaagpaden zijn – terecht – enorm populair bij een diverse groep gebruikers, van hengelaars tot rolschaatsers. Net door deze diversiteit zijn hoffelijkheid en respect voor elkaar op het jaagpad nog meer dan elders onmisbaar voor veilig verkeer. Iedereen is welkom op onze jaagpaden maar het moet er veilig kunnen verlopen. Daarom geldt er ook voor iedereen een maximumsnelheid van 30 km/uur. Als we de verkeersregels respecteren, snelheid matigen en alert zijn voor de omgeving en voor elkaar zorgen we ervoor dat elke bezoeker zich welkom en veilig voelt op het jaagpad", aldus minister Peeters.

Dit wordt in de toekomst nog belangrijker omdat speedpedelecs recent op alle jaagpaden toegelaten werden Met het oog op de groeiende populariteit van deze vervoersmiddelen en de noodzaak om duurzame vervoerswijzen te stimuleren, heeft De Vlaamse Waterweg nv in een nieuwe, recent goedgekeurde beleidsvisie voor het medegebruik van de jaagpaden immers besloten om ook speedpedelecs te verwelkomen op de wegen langs onze waterlopen.

"De nieuwe beleidsvisie biedt een geweldige kans om duurzame mobiliteit te bevorderen en tegelijkertijd het gebruik van jaagpaden te optimaliseren," merkt gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts op. "Het is echter van cruciaal belang dat alle gebruikers zich houden aan de geldende snelheidsbeperking van 30 km/u om de veiligheid van andere jaagpadgebruikers te waarborgen."

Minister Peeters benadrukte dat het succes van deze beleidsvisie afhangt van de collectieve inspanning van alle weggebruikers.

“Ik roep alle gebruikers van het jaagpad op om begrip en respect te tonen voor elkaar en rekening te houden met de specifieke kenmerken van de jaagpaden. Door begrip voor elkaar op te brengen, maken we van Vlaanderen een nog veiligere fietsregio,” besluit minister Peeters.

De persbijeenkomst werd afgesloten met een likje verf, waarmee minister Peeters de boodschap "Hoffelijk Rijden = Veilig Rijden" en de snelheidslimiet van 30 km/u aanbracht op het jaagpad in Stokrooie.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder