Sla navigatie over

Minister Somers en lokale besturen ondertekenen vernieuwd ambitieus klimaatpact

Steden en gemeenten kiezen voor steeds ambitieuzere klimaatdoelstellingen. Maar liefst 215 lokale besturen tekenden vandaag in op de vernieuwde klimaatdoelstellingen van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Met de ondertekening van het nieuwe ‘Lokaal Energie en Klimaatpact’ engageren ze zich om de CO2 uitstoot van hun eigen patrimonium drastisch te laten dalen tegen 2030 met -55%, te zorgen voor 99.000 laadpunten voor elektrische wagens en voluit te kiezen voor fossielvrije collectieve renovaties. Bart Somers: “We mogen onze kop niet in het zand steken. Lokale besturen tonen aan dat het halen van klimaatdoelstellingen absoluut mogelijk is. Het is door enthousiasme te creëren en samen te werken dat we het verschil maken.”

Twee jaar geleden stelde Somers zijn eerste ‘Lokaal Energie en Klimaatpact’ voor. Met dit pact engageerden de lokale besturen zich massaal om 16 concrete klimaatdoelstellingen te halen binnen vier werven: energie, mobiliteit, vergroening en regenwater. “Tegen 2030 engageren de besturen zich o.a. om één boom per Vlaming extra te planten, een halve meter haag of geveltuin per inwoner, 1 m2 ontharding per inwoner. Zo komen er meer dan 6 miljoen bomen bij, meer dan 3300 km aan haag en meer dan 6 miljoen m2 aan ontharding. Om hen te ondersteunen deze doelstellingen te halen trek ik bijna 25 miljoen euro uit deze legislatuur. Lokale besturen leggen daar minstens hetzelfde bedrag naast” klonk het toen. Ondertussen werden reeds enkele honderdduizenden extra bomen aangeplant en honderden kilometers haag.

Vandaag legt Somers de lat hoger. De lokale besturen die het vernieuwde pact tekenen engageren zich om een CO2-reductie op het eigen patrimonium van -55% tegen 2030 te bekomen (t.o.v. het niveau in 2015). Hiermee steunen de besturen de Europese ambities binnen ‘Fit For 55’. Daarnaast kiezen de besturen ervoor om meer laadpalen te zetten dan eerst aangegeven. “In het eerste pact engageerden de besturen zich om 1 laadpaal te zetten per 100 inwoners, ze verhogen die doelstelling naar 1,5 laadpalen. Tegen 2030 kiezen we dus voor bijna 100.000 extra laadpalen in Vlaanderen.” Verder gaan de besturen voor meer fossielvrije renovaties en zullen er klimaattafels georganiseerd worden waar inwoners worden uitgenodigd voor een wijkgerichte aanpak bij collectieve renovaties. Om deze ambitie mee vorm te geven trekt Somers meer dan 17 miljoen euro extra uit. Tijdens de bijeenkomst vandaag werd het tweede pact officieel ondertekend. Ook tekenden 64 organisaties zoals bedrijven en VZW’s mee met de lokale besturen om deze klimaatdoelstellingen te helpen behalen.

Om de ondertekening van het pact plechtig in de verf te zetten en de lokale besturen samen te brengen om hun kennis uit te wisselen organiseerde minister Somers vandaag samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten een congres in het ICC in Gent. Voorzitter van de VVSG Wim Dries: “We beseffen dat er nog meer nodig is om de noodzakelijke transitie te verwezenlijken. De werven binnen dit klimaatpact zijn een kapstok, een aanzet tot een krachtdadiger en ambitieuzer klimaatbeleid. Dat is noodzakelijk, zeker als we kijken naar de verscherpte ambitie van Europa om in 2050 klimaatneutraal te zijn.”

Bart Somers: “We voorzien ook een Lokaal Klimaatpactportaal waar zowel de lokale besturen als elke burger de resultaten van hun gemeente kunnen raadplegen. Want dit zijn realisaties die ons allemaal aangaan. Het gaat over onze toekomst en die van onze kinderen. Neem dus gerust zelf een kijkje om te zien wat jouw gemeente al gedaan heeft. De gemeenten zijn trouwens verplicht om hun resultaten minstens een keer per jaar op de gemeenteraad te bespreken.”

Aftrap voor de strijd tegen energiearmoede

Naast de ondertekening van de verscherpte klimaatdoelstellingen ligt de vernieuwde focus op de strijd tegen de energiearmoede. Minister Somers: “Het afgelopen jaar werd meer dan ooit duidelijk dat we als samenleving de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen versneld moeten afbouwen, niet alleen voor het klimaat maar ook om meer weerbaar te zijn bij toekomstige prijsschokken en onafhankelijk te zijn van dictators als Poetin. Steeds meer huishoudens dreigen anders geconfronteerd te worden met energie-armoede. Daarom trok ik in december nog eens 16 miljoen uit om hier extra op in te zetten.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder