Sla navigatie over

Minstens een minimumbelasting voor multinationals

Voorzitter Gwendolyn Rutten pleit voor een invoering van een minimaal tarief voor multinationals. Vandaag optimaliseren die tussen verschillende landen met als bedoeling zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Bedoeling is een tarief te betalen waaronder ze niet kunnen gaan. Bij het debat dat binnen Europa wordt gevoerd, heeft men een tarief van tien procent voor ogen, voegde ze er aan toe.

Open Vld volgt met dit voorstel de redenering die ook in Duitsland wordt toegepast: optimalisatie kan tot op zekere hoogte, maar bedrijven kunnen niet ontsnappen aan belastingen.

Ons voorstel naar Duits model

Waar we dus voor pleiten is om, gebaseerd op het Duitse systeem, enkel 60% van de winst van het bedrijf nog vrij te laten voor optimalisatie (door o.a. de investeringsaftrek, overdraagbare verliezen,…) en de overige 40% sowieso te onderwerpen aan het volledige tarief van vennootschapsbelasting. Op deze manier betalen bedrijven met grote winsten altijd een faire belasting. Tegelijkertijd prijzen we onszelf als land niet uit de markt. Dit moet kaderen in een hervorming van de vennootschapsbelasting die ons land fiscaal interessant houdt, en garant staat voor jobs en nieuwe tewerkstelling.

De principes zijn:

  1. Uiteraard betalen bedrijven enkel belasting als er winst is.
  2. Voor winsten die hoger zijn dan 1 miljoen euro, geldt het principe dat de vennootschapsbelasting nooit tot nul euro kan dalen.
  3. In dat geval tellen de zogenaamde “aftrekken” slechts voor een deel van de winst.
    Dit impliceert ook dat we principieel vinden dat je zinvolle aftrekken niet moet afschaffen, omdat ze als economisch instrument kunnen dienen (zinvol voor de reële economie). Je kan ze wel beperken.

Technische uitleg

Iets technischer: deze maatregel, naar Duits voorbeeld, geldt ter beperking van het gebruik van overgedragen verliezen. De aanwending van overgedragen verliezen, stock DBI en NIA beperken we tot 1 miljoen euro + 60% van de winst boven 1 miljoen euro. Winsten onder 1 miljoen euro kunnen nog volledig weggewerkt worden. Vanaf winsten van 1 miljoen euro is er altijd VennB te betalen op 40 percent van de winst boven 1 miljoen euro. Op de overige 60 percent zijn de aftrekken van toepassing. Hoeveel het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt, is een andere discussie, en wat ons betreft moet dat tarief lager zijn dan vandaag.

De voordelen zijn o.a. de uniformiteit met Duitsland, de voordelen voor KMO’s door de vrijstelling van het eerste miljoen euro, het antwoord op de deloyale concurrentie door optimalisatie en het voortbestaan van zinvolle stimuli.

Herbeluister hier het volledige interview: http://radio1.be/gwendolyn-rutten-pleit-voor-minimumbelasting-voor-multinationals

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder