Sla navigatie over

1 op 8 jonge automobilisten rijdt wel eens na druggebruik

1 op 8 autobestuurders tussen 18 en 35 jaar geeft aan dat ze wel eens rijden na druggebruik. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Toch zijn negen op de tien bestuurders die illegale drugs gebruiken ervan overtuigd dat de combinatie drugs en verkeer niet veilig is. “Daarom lanceer ik samen met de VSV een campagne die vriendengroepen aanspoort om het gesprek over drugs in het verkeer aan te gaan”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De nieuwe, doelgroepgerichte campagne “Groot gelijk dat je drugsvrij rijdt” werd voorgesteld tijdens het festival Extrema Noir in Hasselt en krijgt de steun van bekende clubs in heel Vlaanderen.

Nieuwe bevraging bij jonge bestuurders

In augustus bevroeg de VSV 251 Vlaamse autobestuurders tussen 18 en 35 jaar over hun houding tegenover druggebruik in het verkeer. 13% geeft aan dat ze wel eens rijden nadat ze drugs hebben gebruikt. Nochtans blijkt de overgrote meerderheid van de personen met een rijbewijs die drugs gebruiken ervan overtuigd dat de combinatie drugs en verkeer niet veilig is. Bestuurders die drugs en rijden combineren, vinden het vooral moeilijk om nuchter te blijven wanneer hun vrienden wel gebruiken. ​

Deze bevindingen tonen aan dat er nood is aan permanente aandacht voor rijden onder invloed van drugs, en dat campagnes en handhavingsacties rond dit thema levensnoodzakelijk zijn. Drugs en rijden gaan immers nooit samen: het gaat om stoffen die de normale werking van de hersenen wijzigen en daardoor altijd een negatieve impact op de rijvaardigheid hebben. Sommige stoffen hebben bovendien gevaarlijke nawerkingen die uren later nog voor een verhoogd ongevallenrisico kunnen zorgen.

“In de nieuwe campagne die vandaag van start gaat, benadrukken we daarom wat druggebruik doet met je rijvaardigheid. Zo willen we onder jongeren in het uitgaansleven het gesprek aanwakkeren over de manier waarop ze veilig thuis geraken. Door samen met de vriendengroep een waterdicht plan te maken om bijvoorbeeld te blijven overnachten of de eerste trein terug naar huis te nemen, loopt niemand het risico om onder invloed te rijden. Bestuurders onder invloed brengen immers niet alleen zichzelf, maar ook hun passagiers en andere weggebruikers ernstig in gevaar. De gevolgen van een ongeval in dergelijke omstandigheden kunnen hen, of hun nabestaanden, levenslang blijven achtervolgen. Daarom blijven we hameren op deze problematiek, ook vanuit de invalshoek handhaving. We moeten in Vlaanderen evolueren naar een cultuur waarbij geen enkele vorm van rijden onder invloed nog maatschappelijk getolereerd wordt.” ​ - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters

Extrema Noir en bekende clubs steunen campagne

De doelgroepgerichte sensibiliseringcampagne die minister Lydia Peeters en de VSV starten, loopt opnieuw onder de noemer “Groot gelijk dat je drugsvrij rijdt”. Daarbij horen opvallende beelden die tonen hoe de ogen van cannabis-, XTC- en cocaïnegebruikers eruitzien, met de niet mis te verstane boodschap dat druggebruik altijd nefast is voor je rijvaardigheid. Op tal van uitgaanslocaties zijn er gerichte socialemediaberichten en (digitale) affiches die jongeren aansporen om vooraf te plannen hoe ze veilig thuis geraken.

De campagne krijgt de steun van bekende clubs als Ampère, Bar Broos, Club Vaag, Entrepot, Ikon, Kokorico, Lagoa, Suburbsoundz, TRIX en Waagnatie. Alle campagnemateriaal is beschikbaar op Veiligverkeer.be. ​ ​

De campagne werd gelanceerd tijdens het festival Extrema Noir in Hasselt.

“Samen uit, samen thuis: veilig thuis geraken is een must. Net om deze reden werken we voor het tweede jaar op rij samen met de VSV voor een sensibiliseringscampagne en voeren we met een aantal festivals een gezondheidsbeleid onder het motto ‘We Care A Lot’. Met de betrokken instanties moeten we collectief blijven inzetten op het informeren en sensibiliseren van bezoekers om rijden onder invloed tegen te gaan. Ook tijdens het evenement kunnen bezoekers terecht bij de getrainde vrijwilligers van Safe ’n Sound voor informatie over alcohol en andere partydrugs, gehoorschade en veilig vrijen.” ​ - Lomme Valkeneers, woordvoerder van Extrema

Politiecontroles

Net als op andere momenten van het jaar voert de politie ook in de eindejaarsperiode drugcontroles uit, al dan niet in combinatie met alcoholcontroles. Ook bij ongevallen wordt in principe steeds een drugtest uitgevoerd, zelfs al is er louter stoffelijke schade.

In 2022 stelde de politie in Vlaanderen voor het eerst in tien jaar een vermindering vast van het aantal inbreuken voor rijden onder invloed van drugs. In 2022 werden in totaal 8.144 bestuurders onder invloed van drugs betrapt, in 2021 ging het nog om 9.006 overtreders (2).

Wie betrapt wordt, riskeert aanzienlijke sancties: wie positief test voor drugs, krijgt meteen een rijverbod van minstens 12 uur en riskeert de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs tot 6,5 maanden. Bij veroordeling door de politierechter kunnen overtreders een geldboete tot 16.000 euro krijgen, een verval van het recht tot sturen tot 5 jaar en immobilisering van het voertuig voor dezelfde periode. Wie betrapt wordt in staat van dronkenschap door het gebruik van lachgas, krijgt eveneens een rijverbod van minstens 12 uur en riskeert dezelfde straffen. ​ ​

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder