Sla navigatie over

Bouw nieuwe Scheldetunnel gaat goed vooruit

De nieuwe tunnel onder de Schelde vormt ‘het Koninginnenstuk’ van de Oosterweelverbinding. De tunnel is technisch uitdagend, maar vooral broodnodig om het mobiliteitsprobleem in de brede Antwerpse regio mee op te lossen. De bouw ervan gaat goed vooruit. Op de beide oevers in Antwerpen bouwen we volop aan de in- en uitgangen van de auto- én fietstunnel. In Zeebrugge werken we de komende weken tunnelelementen drie en vier af en bouwen we volop aan elementen vijf en zes. Begin 2024 start de bouw van de laatste twee delen. Het transport naar Antwerpen en het afzinken van de acht enorme tunnelelementen op hun definitieve locatie is nu al in volle voorbereiding.

  • Linkeroever : Tunneltoerit krijgt steeds meer vorm
  • Rechteroever : Eerste betonstort tunnelvloer werd uitgevoerd
  • Bouwdok: Tunnelelementen drie en vier bijna klaar
  • Afzinken tunnelelementen Scheldetunnel reeds in volle voorbereiding

Hoewel het nog tot het voorjaar van 2025 duurt vooraleer de tunnelelementen van de nieuwe Scheldetunnel naar Antwerpen komen, wordt hun komst vandaag al volop voorbereid. Een team van een 10-tal mensen is voltijds bezig met de voorbereiding van het afzinken van de 8 elementen tot in de bodem van de Schelde. “Er moeten werkplannen geschreven worden, specifiek afzink materieel ontworpen en aangekocht, draaiboeken opgemaakt en wat als-scenario's uitgewerkt worden”, somt Raymond de Kroon, Directeur Uitvoering bij TM COTU* op. “Daarvoor verzamelen we heel wat data over de Schelde, zodat we een goed inzicht hebben in de dynamiek van deze rivier.”

Daarnaast lopen er ook al enkele maritieme werkgroepen. De tocht van de 8 tunneldelen vanuit Zeebrugge, over de Noordzee en de Westerschelde, naar Antwerpen, wordt immers een heuse uitdaging. Om die tocht in goede banen te leiden, zal ook het scheepvaartverkeer zich moeten aanpassen. En ook de tunneldelen zelf, hoewel nog volop in aanbouw in het bouwdok van Zeebrugge, worden ook al voorbereid op hun reis naar Antwerpen. “Ze worden meteen uitgerust met ballasttanks, leidingen en betonnen kopschotten zodat ze drijvend kunnen gemaakt worden, eens het bouwdok onder water gezet zal worden”, vervolgt De Kroon.

De Kroon, werkzaam bij DEME die ook aan de Blankenburgverbinding** werkt, werd door zijn werkgever ingezet om het bouwteam te ondersteunen bij het afzinken van de tunnelelementen in Nederland. “De kennis die we zo vergaren, kunnen we inzetten bij de toekomstige operatie in Antwerpen. Een win/win dus, al is de Schelde niet dezelfde rivier als de Scheur. Maar er zijn altijd zaken die je leert die we dan ook absoluut zullen meenemen om de werken aan de Scheldetunnel succesvol te doen verlopen”, besluit De Kroon.

Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “De ruwbouw van de eerste twee tunnelelementen was al in september klaar en ook de bouw van delen drie en vier ronden we binnen enkele weken af. Het is knap om te zien wat een geoliede machine dit is.” Begin volgend jaar starten we met de bouw van de twee laatste elementen. Eind 2024 zijn deze acht mastodonten klaar voor transport.

In Zeebrugge werken we de komende weken tunnelelementen drie en vier verder af. Begin 2024 start de bouw van de laatste twee delen. Foto november ‘23

Tunneltoeritten in Antwerpen krijgen vorm

In Antwerpen bouwen we volop aan de toeritten van de Scheldetunnel. Op Linkeroever zie je de contouren van de nieuwe tunnel én fietskoker ontstaan en storten we binnenkort de eerste dakplaat.

De tunneltoerit op Linkeroever krijgt mooi vorm. Bovenaan de foto zie je het nieuwe knooppunt Sint-Anna Linkeroever (E34 x R1) waar de aansluitingen met de nieuwe Scheldetunnel al gebouwd worden.

Op Rechteroever zitten de definitieve wanden van de tunnel al geruime tijd in de grond en werd de toerit de afgelopen maanden volop uitgegraven. Eind vorige week werd gestart met de eerste betonstort voor de tunnelvloer.

Begin 2025 zijn beide toeritten klaar om de acht tunnelelementen uit Zeebrugge te ontvangen.

Op Rechteroever stortten we het eerste beton voor de tunnelvloer.

Wie de werf van de tunnelelementen in Zeebrugge eens van nabij wil bewonderen, kan een bezoek aanvragen via https://www.oosterweelverbinding.be/werfbezoek-zeebrugge.

De Scheldetunnel wordt de derde Scheldekruising voor Antwerpen en omgeving. Voor de haven, de economische motor van Vlaanderen, is de tunnel van essentieel belang. De tunnel moet ook de mobiliteit op de Antwerpse Ring flink doen verbeteren. Weggebruikers die het noorden van de stad of de haven willen bereiken, moeten niet langer omrijden. Bovendien verlies je minder tijd in de file bij ongevallen op de Ring, aangezien het verkeer makkelijk kan worden omgeleid. Het project draagt ook bij tot een betere omgeving van honderdduizenden mensen wiens leef- en luchtkwaliteit de komende jaren flink zal verbeteren. Meer weten? Surf naar www.oosterweelverbinding.be/scheldetunnel 

* TM COTU staat voor Tijdelijke Maatschap Combinatie Oosterweeltunnel. Het consortium neemt de bouw van de Scheldetunnel en het bijhorende bouwdok in Zeebrugge op zich. De groep bestaat uit de Belgische bouwgroepen BESIX, DEME, Stadsbader Contractors en Jan De Nul.

** De Blankenburgverbinding is een nieuwe snelweg die vanaf volgend jaar de A20 bij Vlaardingen met de A15 in Rozenburg verbindt. De verbinding bestaat onder meer uit een watertunnel (de Maasdeltatunnel) bestaande uit twee tunnelelementen. Deze tunnel wordt, net zoals de Scheldetunnel, gebouwd dankzij tunnel elementen die onder water worden afgezonken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder