Sla navigatie over

Ook continuïteit van de dienstverlening tijdens stakingen bij exploitanten De Lijn

Op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters werd deze legislatuur de continuïteit van de dienstverlening van De Lijn bij stakingen geïntroduceerd. Het centraal zetten van de reizigers, die al te vaak de dupe werden van de stakingen, was voor minister Peeters dé reden voor het uitwerken van deze regeling. Continuïteit van de dienstverlening zal nu ook worden opgenomen in de nieuwe bestekken met exploitanten die rijden in onderaanneming van de vervoersmaatschappij.

Een struikelblok in het decreet was dat exploitanten niet gebonden waren aan de regelgeving. Minister Peeters is vastbesloten hier verandering in te brengen. Ondanks de goede bedoelingen van de exploitanten, bereikt niet altijd alle benodigde informatie tijdig de juiste kanalen, wat nadelig is voor de klant en het imago van het openbaar vervoer.

Minister Lydia Peeters: "Voor de klant is een bus die niet komt opdagen een probleem, of die nu uitgevoerd wordt door De Lijn of een exploitant. De aanpassing aan het decreet beoogt alle betrokken partijen tijdig te informeren over de aangepaste dienstverlening tijdens stakingsdagen. Op die manier willen we een vlotte dienstverlening garanderen tijdens stakingen en mensen niet onnodig lang in de kou laten wachten op hun bus of te laat komen op school of werk."

De nieuwe regelgeving wordt nu ook opgenomen in de nieuwe bestekken van de exploitanten. Zo zal dat vanaf 1 juli 2025 van toepassing zijn op 80% van de contracten. Op lange termijn zal dat evolueren naar 100% van de contracten. Werknemers moeten tot 72 uur voor de staking de tijd krijgen om te laten weten of ze meestaken of niet. Op basis van deze info tekent De Lijn een vervoersaanbod uit en maakt dat ten laatste 24 uur op voorhand kenbaar aan de reizigers. Op die manier heeft de reiziger ook enige tijd om zich te organiseren. Daarnaast heeft een door de sociale partners overeengekomen procedure “stakingsaanzegging” daarenboven als doel een staking te vermijden door gepast sociaal overleg.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder