Sla navigatie over

Kustfietssnelweg F34 krijgt verder vorm

Tussen Zeebrugge en Oostende krijgt de fietssnelweg F34, die Knokke-Heist met Nieuwpoort zal verbinden en langs de N34 zal lopen, verder vorm. Terwijl het autoverkeer op de N34 wordt gebundeld op de huidige zuidelijke rijbaan richting Zeebrugge, komt er een brede en comfortabele fietssnelweg, afgeschermd van het gemotoriseerd verkeer. Deze hertekening komt voort uit de conceptstudie die tussen 2019 en 2022 werd uitgevoerd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en de provincie West-Vlaanderen. Ondertussen lanceerde het Agentschap Wegen en Verkeer een aanbesteding voor onderzoek naar de verdere inrichting en uitwerking van de fietsinfrastructuur in De Haan. In het voorjaar van 2024 volgt de opstart van een tweede aanbestedingsprocedure voor de studie in Zeebrugge en Blankenberge.

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Fietsveiligheid is voor mij een topprioriteit. Willen we meer mensen op de fiets, dan moeten wij als overheid ervoor zorgen dat het veilig en comfortabel kan en daar staan investeringen tegenover. Het werk is nog niet af, maar we werken de komende jaren hard verder op het uitgestippelde (fiets)pad met alle beleidsniveaus. Met een gedeelde fietsambitie kunnen we versneld zorgen voor meer en betere fietspaden en fietssnelwegen. Door de herinrichting van de N34 verbeteren we de fietsinfrastructuur en creëren we een veilige omgeving voor fietsers. Niet alleen hebben we oog voor het vergroenen van de streek, we zetten hier ook een belangrijke stap voorwaarts om duurzame mobiliteit verder te stimuleren."

De fietssnelweg F34, die Knokke-Heist met Nieuwpoort zal verbinden, valt tussen Zeebrugge en Oostende grotendeels samen met de N34. De fietssnelweg is vandaag nog niet zichtbaar en er is een grote variatie qua inrichting en infrastructuur. In vergelijking met de autoweg vertoont de huidige fietsinfrastructuur ook grote kwaliteitsgebreken. Op veel plaatsen zijn de fietspaden te smal, liggen ze te dicht bij de autoweg of op de pechstrook, zijn ze opgebouwd uit betonklinkers en is er sprake van putten. Daar willen de verschillende partners gezamenlijk verandering in brengen.

In opdracht van Vlaams minister Lydia Peeters heeft het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen in 2019 een conceptstudie opgestart, die onderzocht hoe de fietssnelweg F34 tussen Zeebrugge en Oostende vorm zou moeten krijgen. De conceptuele studie werd in 2022 afgerond en schuift een volledige hertekening van de N34 naar voren, met ruimte voor een volwaardige fietssnelweg.

De huidige noordelijke rijbaan van de N34 richting Oostende zal verdwijnen en plaatsmaken voor fietsers en ontwikkeling van de duinen. Het autoverkeer wordt gebundeld op de zuidelijke rijbaan, die zal bestaan uit één rijstrook per rijrichting.

“De aanliggende fietsstroken worden vervangen door een ruim en comfortabel fietspad van 4 meter breed, afgeschermd van het gemotoriseerd verkeer. Op deze fietssnelweg zullen fietsers telkens voorrang hebben op kruispunten. Afhankelijk van de zone komt de fietssnelweg ten noorden van de tramlijn of ten zuiden van de rijbaan”, vertelt minister Peeters.
Jurgen Vanlerberghe, West-Vlaams gedeputeerde voor mobiliteit: “De studie zocht een evenwicht tussen de noden van de verschillende verkeersdeelnemers en de verwachtingen van de fietsers ten aanzien van een fietssnelweg. Daarnaast besteedden we ook aandacht aan de ruimtelijke beperkingen van de kuststrook, die boeiende woonkernen afwisselt met interessante natuurwaarden. Naast winst voor de fiets, levert dit ook interessante perspectieven op voor versterking van onze ecologische structuur.”

Volgende stap: uitvoerings- en inrichtingsstudies per deelzone

Het globale concept wordt nu verder uitgewerkt in vervolgstudies, die de ontwerpprincipes in detail zullen vaststellen. Dat verder onderzoek gebeurt nu in eerste instantie voor de deelzones Zeebrugge-Blankenberge en De Haan. Voor de beide studies wordt telkens een uitvoeringstermijn voorzien van 1 kalenderjaar. In het najaar van 2023 werd de aanbesteding voor de studie op grondgebied De Haan in de markt gezet. Die voor Zeebrugge- Blankenberge wordt in het voorjaar van 2024 gelanceerd.

Zeebrugge – Blankenberge

Tussen Zeebrugge en het centrum van Blankenberge zal de fietssnelweg ten noorden van de trambedding liggen. Een fietstunnel ter hoogte van de Londenstraat in Zeebrugge-Bad zal de F34 laten aansluiten op de toekomstige fietssnelweg F31 Zeebrugge-Brugge. Ter hoogte van de kruising met de A. Ruzettelaan in Blankenberge zal een tweede fietstunnel de verschillende fietsstromen opvangen en veilig onder de doorgaande rijstroken en tramlijn leiden.

Brugs schepen van openbaar domein, financiën en eigendommen Mercedes Van Volcem: “De functionele fietsinfrastructuur langs dit deel van de kust laat te wensen over. Door deze inrichting als fietssnelweg maken we dit een stuk fietsvriendelijker en bieden we een oplossing aan de huidige verkeerssituatie, waarbij steeds meer mensen met de (elektrische) fiets naar het werk of naar school gaan. Het invoeren van fietssnelwegen is hiervoor cruciaal. De hertekening van de volledige rijbaan biedt daarnaast ook mooie kansen voor uitbreiding van het natuurgebied De Fonteintjes dat hier in de kustduinen gelegen is. Zo zetten we in op meer natuur in de steden, maar ook fietsveiligere steden.”

De Haan

De studie voor het deelgebied De Haan is inhoudelijk ruimer en inhoudelijk uitdagender. In de conceptnota worden de fietssnelweg en het doorgaand autoverkeer samengebracht op het zuidelijke traject van de Kustbaan en dus ten zuiden van het beschermde historische centrum in de Haan geleid. De verkeersafwikkeling ter hoogte van het tramstation ‘De Haan Aan Zee’ wordt daardoor zeer complex en de bebouwde, en grotendeels beschermde, omgeving levert hier ook bijkomende ontwerpuitdagingen.

Een inrichtingsstudie moet bestuderen of een wegtunnel hier technisch mogelijk is en welke inrichting bovengronds gepast is, rekening houdend met de typische stedenbouwkundige context. Om die reden schuift naast het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente De Haan en de provincie ook het Departement Omgeving als mede-opdrachtgever aan.

Burgemeester van De Haan, Wilfried Van Daele: “De omgeving van het beschermde tramstation en de naastliggende markt zijn zowat het hart van onze gemeente. Het reduceren van de rijweg tot 2 rijstroken biedt prachtige opportuniteiten om doorgaand autoverkeer richting Oostende uit de Concessie te houden. Dat zal de leefbaarheid en kwaliteit van onze gemeente en badplaats zeker verhogen. Maar met de impact van de extra verkeersstromen op de zuidelijke rijbaan moet zeer omzichtig omgegaan worden. Vanuit De Haan zijn we in elk geval blij dat ook de oude vraag voor een wegtunnel op deze plek eindelijk ernstig onderzocht zal worden.”

Verdere timing

Voor beide studies wordt telkens een uitvoeringstermijn voorzien van één kalenderjaar. Afhankelijk van de aanbesteding en de inschrijvers, wordt verwacht begin 2024 te kunnen starten met het studiewerk voor De Haan en in de loop van 2024 voor Zeebrugge-Blankenberge.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder