Sla navigatie over

Vlaams minister Lydia Peeters lanceert brochure met tips & tricks voor fietsers

Het fietslandschap is de laatste jaren sterk veranderd. Niet alleen het fietsverkeer is toegenomen, ook de diversiteit aan fietsen (elektrische fietsen, speedpedelecs, bakfietsen...) Daarnaast blijft het aantal fietsongevallen nog steeds te hoog. Allerlei factoren die Vlaams minister Lydia Peeters ertoe hebben aangezet om een fietsbrochure te ontwerpen die de belangrijkste tips & tricks rond de fiets opfrist. “Het fietsaandeel in onze verplaatsingen stijgt en dat kan ik alleen maar toejuichen. Maar we moeten ook beseffen dat er heel wat veranderd is voor fietsers. Denk aan fietsstraten en -zones, snellere en bredere fietsen... Die veranderingen willen we samen met de klassieke verkeersregels nog eens opfrissen via een compacte fietsbrochure. De brochure zal te vinden zijn bij fietswinkels, lokale besturen en politiezones, maar uiteraard ook online”, duidt minister Peeters.

Minister Peeters heeft van de fiets een echte topprioriteit gemaakt in haar beleid. Zo stelde ze recent ook een nieuwe Fietsambitie voor Vlaanderen voor. Deze legislatuur maakt minister Peeters maar liefst 1,4 miljard euro vrij voor veilige en comfortabele fietspaden – een ongezien hoog bedrag. Daarnaast ondersteunt deze Vlaamse regering onder impuls van minister Peeters ook de provincies en lokale besturen bij het uitvoeren van hun fietsambities.

Naast het investeren in fietsinfrastructuur zet de minister ook in op sensibilisering en educatie. Zo werd er vorig jaar onder andere een project opgestart om fietsende senioren extra vaardigheden bij te brengen en werd er recent nog een nieuwe fietsveiligheidscampagne gelanceerd.

De minister wil die fietsveiligheid nog een extra boost geven via een fietsbrochure. Dat is nodig omdat het verkeer steeds diverser wordt en de manieren waarop we ons verplaatsen snel evolueren, waardoor het straatbeeld verandert.

“Met de fiets deelnemen aan het verkeer is niet altijd vanzelfsprekend. Bovendien is er de laatste jaren heel wat veranderd in het fietslandschap. Steeds meer steden en gemeenten voeren fietszones en fietsstraten in, elektrische fietsen en speedpedelecs zijn niet meer weg te denken en het verkeer is ook drukker geworden”, aldus Lydia Peeters. “Met de fietsbrochure willen we de kennis van de verkeersregels die van toepassing zijn op fietsers verbeteren. De juiste regels kennen én ze kunnen toepassen is immers één van de voorwaarden om je veilig in het verkeer te begeven.”

De brochure brengt ook het gebruik van de elektrische fiets en speedpedelec onder de aandacht met een aantal tips en verkeersregels die van toepassing zijn op dit soort fietsen. 

“De aanpassing die rijden met een elektrische fiets vraagt, wordt vaak onderschat. De fiets is zwaarder, je fietst sneller en een goede stuurvaardigheid wordt belangrijker. Koppel dat aan het verkeer dat vandaag steeds complexer en vooral drukker wordt en je weet dat de kans op ongevallen stijgt. En dat willen we juist vermijden”, zegt minister Peeters.

De fietsbrochure zal ter beschikking worden gesteld aan lokale besturen, politiezones en fietswinkels en is ook online raadpleegbaar via https://www.vlaanderen.be/publicaties/veilig-fietst-het-langst-praktische-gids.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder