Sla navigatie over

Vlaams minister Peeters optimaliseert terugkommoment

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters gaf de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van besluit rond het terugkommoment. “Sinds 1 januari 2019 zijn bestuurders verplicht om 6 tot 9 maanden na afgifte van hun rijbewijs B een terugkommoment te volgen. In 2023 werd het terugkommoment geëvalueerd, met dit voorontwerp willen we enkele praktische wijzigingen aan het terugkommoment aan brengen”, aldus de minister.

Sinds 1 januari 2019 zijn bestuurders verplicht om 6 tot 9 maanden na afgifte van hun rijbewijs B een terugkommoment te volgen. Dat is een verplichte opleiding van vier uur met als doel de verkeersveiligheid te verhogen en het aantal jonge bestuurders in ongevallenstatistieken naar beneden te krijgen. Het terugkommoment bestaat uit een praktisch gedeelte en een groepsgesprek over o.a. verkeersattitude.

Vier jaar na de eerste sessie, die in februari 2019 plaatsvond, werd het terugkommoment geëvalueerd. “In de periode mei – juni 2023 werden 10 terugkommomenten verspreid over Vlaanderen gevolgd waarbij zowel lesgevers als deelnemers bevraagd werden. Op basis van deze evaluatie werden een aantal wijzigingen aan het terugkommoment voorgesteld. Deze komen voort uit ervaringen van erkende instellingen in combinatie met vaststellingen van het departement MOW in het kader van zowel reguliere inspectie als de evaluatie”, aldus de minister.

Een aantal wijzigingen:

  • Het minimumaantal deelnemers per sessie wordt verlaagd van zes naar vier.
  • Er zal per onderdeel (kennismaking, praktijk, groepsgesprek) een minimale duur worden bepaald in plaats van een vaste duur.
  • Elke instelling zal verplicht over één handgeschakeld en één automatisch geschakeld voertuig moeten beschikken, dat laatste mag een elektrisch voertuig zijn.
  • Er zal minstens één voertuig per zes deelnemers voorzien moeten worden in plaats van één per drie deelnemers.
  • Er wordt een grond voor uitstel toegevoegd, namelijk het overlijden van een familielid.
  • “Het verplichte terugkommoment binnen de voorziene termijn plannen en volgen is de verantwoordelijkheid van elke beginnende bestuurders. Om beginnende bestuurders daarbij te helpen, krijgen ze niet alleen een herinneringsbrief in de bus. Ze kunnen ook hun termijn raadplegen via Mijn Burgerprofiel”, zegt minister Peeters.

Meer info via: https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b/terugkommoment-voor-rijbewijs-b-auto

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder