Sla navigatie over

Vlaams Minister Lydia Peeters stelt investeringsplan van 2024 voor

“Mobiliteit en openbare werken kan in 2024 rekenen op 2,2 miljard euro”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters houdt ook in 2024 een hoog investeringsritme aan. Er staat een ontwerp investeringsprogramma klaar van 2,2 miljard euro, goed voor maar liefst 697 projecten. Net zoals de voorgaande jaren, vallen alle geplande investeringen telkens onder één of meerdere vooropgestelde pijlers binnen haar beleid: fiets, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Zo voert minister Peeters een professioneel asset management uit voor het verzekeren van een betrouwbaar, veilig en toekomstgericht mobiliteitssysteem en pakt de minister verschillende wegen aan via structureel onderhoud waarvoor ze kan rekenen op extra middelen vanuit de begrotingsonderhandelingen. “Investeringen in mobiliteit en openbare werken vormen vanuit een economisch perspectief katalysatoren voor verdere economische groei in Vlaanderen”, besluit minister Peeters.

Alle investeringen binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken worden gebundeld in het zogenaamde geïntegreerd investeringsprogramma (GIP). Via het GIP is het mogelijk de investeringen van de verschillende entiteiten op elkaar af te stemmen, de beschikbare middelen efficiënter in te zetten en synergiën te creëren.

Investeringsbudget per entiteit  

Het Agentschap Wegen en Verkeer

708 miljoen euro
Departement Mobiliteit en Openbare Werken 386 miljoen euro
De Vlaamse Waterweg nv 285 miljoen euro
De Lijn

320 miljoen euro

Lantis 230 miljoen euro
De Werkvennootschap 216 miljoen euro
Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust 74 miljoen euro

Fietsambitie verankeren voor de toekomst

Nog nooit werd er zoveel geïnvesteerd in fietsinfrastructuur als onder Vlaams minister Peeters. Ook in 2024 houdt de minister het jaarlijks investeringsritme van 300 miljoen euro aan. Concreet zal er 319,5 miljoen euro geïnvesteerd worden in 369 fietsprojecten. Via het Fietsfonds (15 miljoen euro) ondersteunt de minister ook de provincies en de lokale besturen bij het uitvoeren van hun fietsbeleid.

“Vandaag leggen we al 18% van onze verplaatsingen met de fiets af en dat cijfer willen we nog verder optrekken. Daarom blijven we investeren in veilige en aangename fietspaden en -snelwegen. Deze legislatuur zal er in het totaal meer dan 1,4 miljard euro geïnvesteerd worden. Op het terrein worden de resultaten van onze inspanningen steeds meer zichtbaar. Het is nu cruciaal om dat hoge investeringstempo te verankeren naar de toekomst toe en ons ambitieuze fietsbeleid onverminderd voort te zetten”, aldus minister Peeters.

Verkeersveiliger Vlaanderen

Inzake het verhogen van de verkeersveiligheid hebben zowel de overheid als burgers een verpletterende verantwoordelijkheid. De wegbeheerder staat in voor veilige infrastructuur en de weggebruikers zorgt voor veilig en hoffelijk gedrag. Om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken, heeft minister Peeters werk gemaakt van een nieuw Verkeersveiligheidsplan met 37 maatregelen.

“Heel wat infrastructuurwerken in het investeringsplan hebben betrekking op het verhogen van de verkeersveiligheid. Denk aan investeringen in veilige fietsinfrastructuur en de vele weginfrastructuurprojecten waarbij volledige wegsegmenten worden aangepakt. Daarnaast voorzien we ook specifiek 70 miljoen euro voor onder meer de aanpak van gevaarlijke punten, het conflictvrij maken van kruispunten en het uitrollen van trajectcontroles”, zegt minister Peeters.

Focus op duurzame mobiliteit

We combineren steeds meer verschillende vervoermiddelen om ons te verplaatsen. Dat is ook de filosofie achter Hoppin, de nieuwe Vlaamse mobiliteitsvisie. Openbaar vervoer is hierin een belangrijke schakel. Zo zetten we in op een meer vraaggericht, efficiënt en duurzaam openbaar vervoer waarbij het aanbod beter wordt afgestemd op de vervoersvraag van de reizigers. 

“Dat nieuwe openbaar vervoerssysteem bij De Lijn wordt zichtbaar op het terrein. Doel is om het openbaar vervoer te versterken op drukke assen en herkenbare vervoersknooppunten te creëren die de overstap van het ene naar het andere vervoersmiddel vergemakkelijken. Via deze Hoppinpunten kan de reiziger verschillende vormen van mobiliteit combineren om zijn of haar reistraject op een efficiënte manier af te leggen”, gaat minister Peeters verder. 

Er wordt 10 miljoen euro uitgetrokken voor de verdere uitbouw van deze Hoppinpunten en het toegankelijk maken van haltes in Vlaanderen.

Minister Peeters wil het openbaar vervoer ook verder vergroenen en investeert daarom 77 miljoen euro in verschillende nieuwe types van elektrische bussen, aanpassingen van de stelplaatsen en diverse ICT-projecten. Daarnaast investeert de minister ook 49 miljoen euro in tramspoorvernieuwingen, hiermee geeft ze uitvoering aan de investeringsbudgetten uit het Openbaar Dienstencontract (ODC). Door de investeringsbudgetten in het ODC voor De Lijn op te trekken wil minister Peeters de onderhoudsachterstand aanpakken, de vergroening doorvoeren en nog meer mensen overtuigen van de voordelen van het openbaar vervoer.

Professioneel asset management en extra budget voor structureel onderhoud

Vlaanderen telt heel wat bruggen en tunnels die dateren van de jaren ‘60 en ‘70 en inmiddels sterk verouderd zijn. Omdat voor minister Peeters de veiligheid absoluut primeert, maakt ze deze legislatuur een grote inhaalbeweging in het herstellen en vervangen van de zogenaamde kunstwerken (bruggen, tunnels, sluizen, kaaimuren,…). Voor 2024 voorziet minister Peeters een investeringsbedrag van 438 miljoen euro, zowel voor de renovatie van tunnels als voor het beheer van kunstwerken.

“De erfenis uit het verleden is er een met een grote onderhoudsachterstand. Onze infrastructuur en zeker onze kunstwerken moeten efficiënt en optimaal beheerd en onderhouden worden. Daarom hebben we het vervanging- en renovatieprogramma ‘OverBruggen’ opgestart waarin veiligheid en betrouwbaarheid van onze kunstwerken een absolute prioriteit vormen. Daarnaast maken we ook 63 miljoen euro vrij voor structureel onderhoud van de wegen”, aldus minister Peeters.

Zo worden onder meer de Beverentunnel en de Scheldekaaien gerenoveerd, vervangen we de brug Sterckshoflei en Cornelissenlaan in Antwerpen en de brug Deinzesteenweg in Drongen over de E40 en herbouwen we Steenbruggebrug in Brugge.

Weerbaar Waterland

Door de klimaatverandering worden we vaker geconfronteerd met (extreem) zware neerslag en droogte. Vlaanderen moet zich verder wapenen tegen deze extreme weersomstandigheden. Minister Peeters stelde hiervoor met de Vlaamse regering een multidisciplinair expertenpanel aan die ‘Weerbaar Waterland’ formuleerden, een aangepaste strategie voor de waterzekerheid in Vlaanderen met tien samenhangende acties en een plan van aanpak om die strategie uit te voeren in de praktijk.

“Plan van aanpak is één zaak maar het moet ook vertaald geraken naar de praktijk en daar zijn middelen voor nodig”, vertelt minister Peeters. “In 2024 investeren we meer dan 100 miljoen euro in waterbescherming en -beheersing. Ook gaat er 56,3 miljoen euro naar verdere kustverdediging.”
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder