Sla navigatie over

Licht op groen voor nieuw fietsregistratiesysteem in strijd tegen fietsdiefstal

Vandaag zette de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters een volgende stap richting een nieuw platform voor de registratie van fietsen. Het systeem, dat de naam ‘MyBike’ zal dragen, moet het risico op fietsdiefstal verkleinen door middel van een unieke QR-code die fietsers op hun fiets plakken. Het samenwerkingsakkoord dat op initiatief van de federale minister van Mobiliteit werd gesloten tussen de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan nu aan het Vlaams Parlement worden voorgelegd.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “We fietsen in Vlaanderen graag en veel, maar als je fiets gestolen wordt, is dat een serieuze streep door je rekening. Zeker als het om een duurder exemplaar zoals een racefiets, een e-bike of een speedpedelec gaat. De angst voor fietsdiefstal mag mensen niet belemmeren om zich met de fiets te verplaatsen. Daarom werken we samen met de federale overheid en de andere gewesten in ons land aan een gebruiksvriendelijk platform waar mensen hun fiets kunnen registreren, om zo diefstal tegen te gaan en het fietsgebruik nog meer aan te moedigen.”

Gestolen fietsen snel identificeren door unieke code op sticker

Fietsers zullen kosteloos een sticker kunnen aanvragen om op hun fiets te plakken, met daarop een unieke code. Met die code kunnen fietseigenaars de gegevens van hun fiets opslaan in een beveiligd systeem en aangifte doen als er sprake is van diefstal. Als dieven de gestolen fiets te koop aanbieden of achterlaten, kan een potentiële koper, vinder of de politie de code scannen en meteen achterhalen of de fiets als gestolen is opgegeven.

“Het grote voordeel van dit centraal fietsregister is de unieke code die gekoppeld is aan één specifieke fiets. Je kan meerder fietsen registeren, met elk een eigen code. Als een fiets is gestolen of verloren, kunnen de bevoegde instanties de eigenaar ook gemakkelijk opsporen”, aldus minister Peeters.
Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit: "Fietsdiefstal is een echte plaag. Het is cruciaal dat we onze krachten bundelen om die beter te bestrijden. Nadat de Waalse en Brusselse Regering eerder al hun fiat gaven, is dit akkoord van de Vlaamse Regering dan ook goed nieuws. Hierdoor kunnen we dit centraal fietsregister aanbieden aan fietsers in de loop van 2024. Dit is een essentieel onderdeel in de strijd tegen fietsdiefstal. Samen staan we sterker!”
Elke Van den Brandt, Brussels mobiliteitsminister: “De ervaring in Brussel toont dat de beveiligde My Bike-sticker echt een verschil maakt. Daarnaast investeren we in goed beveiligde fietsparkings. Beide projecten zijn complementair en cruciaal in de strijd tegen fietsdiefstal.”
Philippe Henry, Waalse minister van Mobiliteit: “Ik ben erg tevreden met de voortgang van het project dat is opgenomen in het Waalse fietsplan dat in 2022 werd aangenomen. Het Mybike-systeem, dat zeer binnenkort het graveren van fietsen zal vervangen, maakt deel uit van een globale aanpak met als doel fietsendiefstallen effectief te bestrijden en de mobiliteit via actieve vervoerswijzen verder te bevorderen.”

Lancering in 2024

Het samenwerkingsakkoord tussen de verschillende gewesten en de federale overheid moet nu gestemd worden in de parlementen. In de tussentijd wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van het systeem.

Terwijl de federale overheid zal instaan voor het centrale beheer van het register, ontwikkelen de gewesten hun eigen gebruikersportaal en helpdesk. Er wordt ook gezocht naar een aanbieder voor het drukken en verzenden van de stickers. Ook de politie is betrokken bij de uitwerking van het platform.

Voor de lancering van het systeem mikken de partners op 2024. Eens de lancering dichterbij komt, zullen informatiesessies georganiseerd worden om het systeem in detail toe te lichten aan onder andere de lokale besturen en de gemeentelijke preventie- en mobiliteitsdiensten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder