Sla navigatie over

Minister Peeters: “Opnieuw een doorbraak in dossier Noord-Zuid Limburg: financiering via PPS”

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 17 mei 2024 op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters beslist dat de financiering van het complex project Noord-Zuid Limburg zal verlopen via een Publiek-Private Samenwerking en een DBFM-contract. In dergelijk contract staat een privaat consortium in voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het onderhoud (Maintain)van de infrastructuur. “Dit is een cruciale beslissing om de nieuwe Noord- Zuidverbinding effectief te realiseren. Een duurzaam mobiliteitsproject voor onze provincie, waarbij naast vlot en veilig (vracht)verkeer ook veel aandacht gaat naar het hoogwaardig openbaar vervoer via trambussen en verbeterde fietsverbindingen. Het wordt een hefboom en katalysator voor Limburg. Op basis van de huidige inzichten werd een globale kostenraming opgemaakt, die komt neer op een bouwkost van ca. 1,4 miljard euro. In 2026 kunnen de effectieve tunnelwerken starten”, aldus Vlaams minister Lydia Peeters.

De Vlaamse overheid zal de uitvoering van De Noord-Zuidverbinding op een geïntegreerde manier via één DBFM-contract toevertrouwen aan één privaat consortium. Deze private partner verzorgt zelf de financiering van het project en ontvangt na de bouwfase gedurende dertig jaar een periodieke beschikbaarheidsvergoeding van de Vlaamse overheid voor het onderhoud van de infrastructuur. Dat geeft de overheid de mogelijkheid om een partij te selecteren op meer kwalitatieve criteria, zoals eigen inbreng in de ontwerpen, uitvoeringstechnieken, levenscyclusbenadering, milderende maatregelen en omgevingsmanagement.

Ook wordt de private markt ten volle aangesproken om hun ervaring en expertise mee in dit project te stoppen in een langetermijnvisie. De Werkvennootschap, de organisatie die het complex project Noord-Zuid Limburg samen met het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid coördineert, zal dit najaar de aanbestedingsprocedure opstarten. In 2026 kunnen de effectieve tunnelwerken starten.

Andere voorbeelden van PPS-projecten in Vlaanderen zijn de R4WO in Gent, de A11 in Brugge-Westkapelle en de Noord-Zuid Kempen in Kasterlee.

Drie projectonderdelen in één investering

De investering omvat drie grote projectonderdelen. “Dat drie onderdelen samen begroot werden en in eenzelfde DBFM-contract komen, garandeert dat ze ook samen uitgevoerd worden. Ze zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Naast het mobiliteitsaspect heeft dit project ook een positieve impact op verkeersleefbaarheid en op de economische activiteiten in de hele regio”, duidt minister Peeters.

Ten eerste zit alles vervat onder het Projectbesluit Noord-Zuid Limburg – Fase 1 in de scope. Dat Projectbesluit omvat alle detailplannen en vergunningen voor de aanleg van de tunnels onder Houthalen en Helchteren, het op- en afrittencomplex aan de autosnelweg E314, de lokale aansluitingen, een ecoduct en verschillende fietsbruggen. Ook maken de aanpassingen aan de Herebaan, Europarklaan, Kazernelaan en Helzoldstraat in Houthalen-Helchteren onderdeel uit van het pakket werken. Op deze zogenaamde Lokale Lus, die onderdeel uitmaakt van het verkeersysteem van de Noord-Zuid, een aantal ingrepen voorzien om o.a. de veiligheid voor de fietsers te verhogen. Tot slot maakt ook het Projectbesluit NZL – Fase 2 er deel van uit; de definitieve herinrichting van de publieke ruimte boven op de tunnels.

Twee infomarkten in juni

Momenteel wordt ook de allerlaatste hand gelegd aan het Projectbesluit Noord-Zuid-Limburg – Fase 1. Daarover volgt binnenkort een openbaar onderzoek zodat iedereen de plannen kan inkijken en erop kan reageren. “Om iedereen te informeren over de inhoud van het Projectbesluit NZL – Fase 1 en het verloop van het openbaar onderzoek organiseert De Werkvennootschap op 5 en 6 juni infomarkten in het gemeentehuis van Houthalen-Helchteren. Uiteraard zijn ook inwoners van de naburige gemeenten welkom op onze infomarkten. Iedereen kan binnenspringen en op eigen tempo meer te weten komen over de plannen”, zegt minister Peeters. Om een idee te hebben van de opkomst vragen we om vooraf aan te melden via noordzuidlimburg.be/infomarkt.

Ambitieus project

“In de toekomst rijdt het doorgaande verkeer vlot door de tunnels onder Houthalen en Helchteren. De structurele files verminderen en Noord-Limburg wordt beter en sneller bereikbaar. Daarnaast zorgen we voor meer natuur en meer leefbaarheid. Noord-Limburg wordt op een duurzame manier verbonden met Hasselt. Dit is niet alleen van belang voor studenten, maar ook voor de vele werknemers die dagelijks pendelen.Kortom de uitvoering van dit gehele complex project zal als een hefboom voor de hele regio en onze provincie dienen”, besluit minister Peeters.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder