Sla navigatie over

Premie voor zero-emissiewagen kan worden aangevraagd vanaf 12 februari

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters het besluit met de voorwaarden, de procedure én bedragen voor de premie bij aankoop van zero-emissiewagens definitief goedgekeurd. Het elektronisch loket op de website van de Vlaamse overheid waar de premie kan worden aangevraagd gaat open op maandag 12 februari 2024 om 13 uur.  

“Het doel van de nieuwe premie voor de aankoop van zero-emissiewagens bestaat erin om de transitie naar zero-emissiemobiliteit verder te stimuleren bij particulieren voor wie de prijsdrempel vandaag nog te hoog is in vergelijking met een wagen op fossiele brandstof. Daar kan de premie een belangrijk verschil maken. Met deze maatregel uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan, willen we de vergroening van het Vlaamse wagenpark een boost geven. Sinds de aankondiging van deze Vlaamse premie is de daling van prijzen van elektrische wagens duidelijk merkbaar ingezet.”, aldus minister Peeters.

Welke voertuigen komen in aanmerking?  

Deze premie kan aangevraagd worden voor zero-emissiewagens die worden ingeschreven vanaf 1 januari 2024 en die ten vroegste besteld werden op 25 september 2023. Het gaat om zero-emissievoertuigen die behoren tot de categorieën M1, N1, L7e-C. Zowel nieuwe als tweedehandswagens komen in aanmerking voor een premie. Een tweedehandsvoertuig moet minimaal 3 jaar en maximaal 8 jaar geleden voor de eerste keer zijn in gebruik zijn genomen. De aankoopprijs van het voertuig mag maximum 40.000 euro incl. btw bedragen. De oorspronkelijke cataloguswaarde van een tweedehandsvoertuig mag niet hoger dan 60.000 euro incl. btw zijn.  

“Momenteel kent de Vlaamse markt meer dan 30 verschillende modellen van zero-emissie wagens, merendeel Europese merken, die onder dit plafond (nieuwprijs) vallen. In het aanvraagloket is een lijst voorzien van voertuigmodellen die in aanmerking komen”, duidt minister Peeters.    

Hoeveel bedraagt de premie?   

Premiebedragen voor aankoop elektrisch voertuig   

Aanmelding in 2024   

Nieuw aangekocht door  natuurlijke personen & kleine en middelgrote ondernemingen

(enkel vzw of aanbieder van deelmobiliteit, zie voorwaarden)  

 

5000 euro   

Nieuw aangekocht door grote ondernemingen

(vzw’s of aanbieders van deelmobiliteit, zie voorwaarden)   

 

3000 euro   

Tweedehands   

3000 euro  

 

Het premiebedrag is vast en onveranderlijk. Zo zal elke correcte aanmelding in 2024 gehonoreerd worden. De Vlaamse regering zal de premie evalueren en een mogelijke verlenging vanaf 2025 bekijken. 

Wie kan deze premie aanvragen?  

De premie is er voor particulieren, rechtspersonen zonder winstoogmerk en aanbieders van deelmobiliteit. Voor natuurlijke personen blijft de hogere aankoopprijs voor elektrische modellen een drempel om over te stappen. Minister Peeters geeft ook aan dat autodeelbedrijven de komende jaren een belangrijke rol zullen spelen in het realiseren van de modal shift naar meer duurzame verplaatsingen en krijgen daarom een duwtje in de rug voor de elektrificatie van hun wagenpark.   

Hoe werkt het loket?   

Het loket waar deze premie kan aangevraagd worden, vind je op https://www.vlaanderen.be/premie-voor-aankoop-van-een-elektrische-wagen en werkt met twee stappen.  

Stap 1: de aanmelding  

Op 12 februari om 13u wordt de eerste stap van het loket opengezet: de aanmelding. Om in aanmerking te komen voor de premie meldt u zich binnen 90 dagen na de ondertekening van de verkoopovereenkomst van het voertuig aan via de webapplicatie op de website van de Vlaamse Overheid. Voertuigen die zijn besteld vóór de datum van de bekendmaking van het besluit in het Belgisch Staatsblad en na 25 september 2023, kunnen de aanmelding doen vanaf maandag en tot 90 dagen die volgen op de bekendmaking. Na ontvangst en controle van de aangeleverde informatie kan stap 2 worden gezet. Dit kan vanaf de publicatie. 

Stap 2: de inschrijving  

In de tweede fase kan de aanvraag vervolledigd worden. U levert hiervoor binnen 90 dagen na de inschrijving van het voertuig de nodige documenten af als bewijs dat aan de eerder genoemde voorwaarden is voldaan: 

  • een kopie van de factuur en het betalingsbewijs (of de betalingsbewijzen) 
  • een kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig met het chassisnummer. 

Na de aanmelding en nadat alle bewijsstukken zijn afgeleverd en de Vlaamse overheid de aanvraag van de premie heeft goedgekeurd, wordt de premie volledig uitbetaald. 

Belangrijk: de tweede stap wordt pas opengezet wanneer de nieuwe regelgeving gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad en dus de steunregeling effectief van kracht wordt. Wanneer de publicatie in het Staatsblad gebeurd is, zal de Vlaamse overheid daarover opnieuw communiceren.  

Op de website zal er regelmatig gerapporteerd worden over de voortgang van de aanvragen en de budgetten (aantal aangemelde, aangevraagde en goedgekeurde premies).    

Meer informatie  

Alle actuele informatie over de voorwaarden, de procedure en de subsidiebedragen kan je vinden via https://www.vlaanderen.be/premie-voor-aankoop-van-een-elektrische-wagen

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder