Sla navigatie over

Minister Peeters: “Recordbedrag geïnvesteerd in fietssnelwegen”

Om het fietsgebruik te stimuleren heeft het investeringsritme voor fiets een serieuze boost gekregen onder Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Zo werd deze legislatuur onder andere een recordbedrag van 450 miljoen euro geïnvesteerd in de aanleg en verbetering van de fietssnelwegen in Vlaanderen. “We werken hard op het terrein en de realisaties worden duidelijk zichtbaar in Vlaanderen. De kwaliteit van de fietsinfrastructuur neemt toe en met de lopende en toekomstige fietsprojecten, zal deze alleen nog maar verder stijgen. Op die manier zetten we in op een toekomstgericht fietsbeleid en willen we de fietsreflex verder aanwakkeren. De fietsinvesteringen beginnen zich ook te vertalen in een stijging in het aantal fietsverplaatsingen. Recent onderzoek toont aan dat de Vlaming al 18% van zijn verplaatsingen met de (elektrische) fiets doet”, aldus minister Peeters.

Deze legislatuur investeerde Vlaams minister Lydia Peeters meer dan 1,4 miljard euro (vorige legislatuur (2014 – 2019) bijna 680 miljoen euro) in veilige en comfortabele fietsverbindingen. Hiervan werd er 450 miljoen euro geïnvesteerd in fietssnelwegen. Met dat budget ondersteunde de minister onder meer de provincies en de lokale besturen in hun fietsambitie voor het realiseren van fietssnelwegen via het Fietsfonds en het Kopenhagenplan.

“Van de middelen van het Fietsfonds (een samenwerking tussen Vlaanderen en de 5 provincies) werd meer dan 27 miljoen euro benut voor de aanleg van de fietssnelwegen. Daarnaast werd vanuit het Plan Kopenhagen 45 miljoen euro subsidie aan de provincies toegekend voor de verdere uitbouw van fietssnelwegen in Vlaanderen”, duidt minister Peeters.

Niet enkel via het Fietsfonds en het Kopenhagenplan werd er geïnvesteerd in fietssnelwegen, ook vanuit het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken werd de afgelopen jaren sterk ingezet op het fietssnelwegennetwerk. 

“Van 2019 tot en met 2024 zal het Vlaams gewest voor meer dan 380 miljoen euro in fietssnelwegen hebben geïnvesteerd. Het betreft hier niet enkel de aanleg van fietssnelwegen maar ook de aanleg van veilige oversteken via fietsbruggen en -tunnels. Kwaliteitsvolle infrastructuur is een basisvereiste voor veilig fietsverkeer en daarom moeten we ernaar streven om het huidige investeringsritme verder aan te houden. De versnelling werd deze legislatuur ingezet en we blijven tal van maatregelen nemen die ervoor moeten zorgen dat fietsen veiliger en comfortabel wordt”, gaat minister Peeters verder.

Een paar mooie realisatie deze legislatuur:

  • De fietsbrug in Houthalen-Helchteren, die deel uitmaakt van F74 Hasselt – Eindhoven via Pelt. Met deze fietsbrug kunnen fietsers de drukke gewestweg N751 in Houthalen-Helchteren oversteken.
  • De fietsbrug over de R0, wat het sluitstuk is van de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel (F3). Dankzij deze brug zijn de bedrijvenzones van Zaventem, Machelen en Diegem vlot bereikbaar voor fietsers die de F3 gebruiken. En ook het schoolverkeer tussen Machelen en Zaventem heeft nu een veilige oversteek.
  • Het fietssnelwegproject in Bergen op Zoom – Antwerpen, op de fietssnelweg F12. Hierbij wordt de fietssnelweg langs de Noorderlaan in een viertal segmenten aangepakt waarbij de fietspaden in de mate van het mogelijke verbreed worden tot 4m en hierbij verkeersveiliger en comfortabeler worden gemaakt. Het betreft de segmenten ter hoogte van het vormingsstation Infrabel op de Noorderlaan, ter hoogte van de Ordamstraat, tussen de Moerstraat en de Blauwhoefstraat en boven de Tijsmanstunnel.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder