Sla navigatie over

Op 95 locaties vandaag (ultra)snel laden langs snelwegen in Vlaanderen

Om de omslag naar zero-emissievoertuigen te realiseren, zet de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in op de versnelde installatie van elektrische laadinfrastructuur langs grote verkeersassen.

Vandaag kan je op 95 plaatsen langs of in de buurt van snelwegen (ultra)snelladen; tegen eind 2025 worden dat er 130. Ook voor vrachtwagens wordt elektrisch laden verder uitgerold.

Minstens elke 25 kilometer kans om op te laden

Vandaag kunnen bestuurders op precies 95 locaties langs of in de buurt van snelwegen hun wagen opladen. De 95 locaties leveren samen 3.512 CPE (charge point equivalents of laadpuntequivalenten). Tegen eind 2025 komen er nog 35 locaties bij, wat het totaal brengt op 130.

Hiermee haalt de Vlaamse overheid haar doelstelling* om tegen eind 2025 elke 25 kilometer laadinfrastructuur langs of in de buurt van snelwegen te installeren. Vroeger dan voorzien worden zo ook de Europese doelstellingen** voor laadinfrastructuur voor personenvervoer bereikt.

Belang van korte laadbeurt

Op 71 van de 95 locaties gaat het om zogenaamde ultrasnelladers, dat is laden met een capaciteit van minstens 150 kW. De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken wil de laadperiode zo kort mogelijk houden: “Hoe sneller je je wagen kan opladen, hoe beter. Daarom kijken we vooral naar de erg krachtige ultrasnelladers. In ongeveer 5 minuten zijn de krachtigste wagens klaar om 100 kilometer verder te rijden.”

De bouw van zo’n laadlocatie vraagt heel wat voorbereiding. Een ultrasnellader van 350 kW die een uur lang maximaal vermogen levert, komt overeen met het dagverbruik van gemiddeld 30 gezinnen. Om dat te realiseren is vaak een uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig en de bouw van een distributiecabine, waar een omgevingsvergunning voor nodig is. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de wachttijden voor het verkrijgen van materialen voor de bouw van ultrasnellaadinfrastructuur bovendien toegenomen.

Ook laadinfrastructuur voor vrachtwagens

Sinds 2021 lanceerde AWV open calls om concessiehouders te zoeken voor 82 van de 130 locaties. “Concessiehouders installeren niet enkel de laadvoorzieningen, ze exploiteren en onderhouden ze ook,” zegt Kathy Vandenmeersschaut, administrateur-generaal van AWV.
“Als overheid zorgen we voor de locaties en creëren we de randvoorwaarden, maar de investering en bijhorende risico’s worden gedragen door onze private partners.”

Naast de uitrol van laadinfrastructuur voor personenvervoer zorgt AWV ook voor laadinfrastructuur voor vrachtwagens. Zo worden laadpalen voor vrachtwagens verplicht uitgerold tijdens de lopende vernieuwingen van de snelwegparkings en worden locaties in beheer van AWV meegenomen in de projectoproepen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder