Sla navigatie over

Vlaamse regering gaat voluit voor uitvoering Toekomstverbond

Minister Peeters investeert in verdere vernieuwing Antwerpse tramvloot en nieuwe stelplaatsen

Een korte reistijd garanderen, nieuwe openbaarvervoerlijnen ontwikkelen, het bovenlokaal en lokaal fietsnetwerk verder verbeteren en vervolledigen, en het verder promoten van combimobiliteit. Met dit uitvoeringsprogramma pakt de Vlaamse regering resoluut door om mobiliteit in de Antwerpse Vervoerregio verder te verduurzamen.

“Het sluiten van de Antwerpse Ring is belangrijk om eindelijk een robuust verkeerssysteem te hebben rond een belangrijke economische metropool in Vlaanderen. Maar de Oosterweelverbinding is nooit een op zichzelf staande oplossing geweest, aangezien de realisatie ervan deel uitmaakt van een breed mobiliteitsplan dat steunt op een multimodale filosofie. Nu de werken aan de Oosterweelverbinding de eerste resultaten opleveren, in de vorm van nieuwe infrastructuur op Linkeroever en een eerste gerealiseerd Ringpark-West, willen we versnellen op die andere werf, die van de modal shift. Alle betrokken partijen engageren zich om schouder aan schouder te werken zodat ook deze werf concrete resultaten kan opleveren. Vanuit Vlaanderen zetten we de investeringen verder in zowel nieuw rollend materieel als in infrastructuur”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Om deze engagementen te vertalen naar resultaten voor de 1,2 miljoen inwoners van de Vervoerregio Antwerpen, besliste de Vlaamse regering om de volgende dossiers door Lantis en De Lijn en in samenwerking met de NMBS te laten uitwerken naar concrete uitvoeringsdossiers:

  • Corridor noord-west-ringtangent: ontwikkeling van een Ringspoor met aantakkingen op havenhubs;
  • Corridor zuid: doortrekking van de sneltram Zuid naar de toekomstige P&R UZA;
  • Corridor oost: sneltram over de Bisschoppenhoflaan richting stelplaats en P+R Houtlaan;
  • Randstedelijke corridor: een nieuwe districtentram die in het toekomstig netwerk de tangentiële verbinding moet maken.

Eerder werd er ook al een doorbraak gerealiseerd in het dossier Premetro Pothoekstraat en Kerkstraat.

Vlaams minister Lydia Peeters gaf de opdracht om de vernieuwing van de Antwerpse tramvloot versneld verder te zetten, zo moeten er de volgende jaren zo’n veertigtal nieuwe trams bijkomen. Eerder deze legislatuur werden er al 58 nieuwe trams besteld voor Antwerpen, goed voor een investering van 136 miljoen euro. Deze nieuwe tramvloot luidt een nieuwe generatie van eigentijds en comfortabel openbaar vervoer in Antwerpen in. De nieuwe voertuigen zijn lagevloertrams, die gemakkelijk toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, mindermobiele reizigers en reizigers met een kinderwagen en zullen op termijn de oude PCC-trams volledig vervangen. Ook wil minister Peeters de realisatie van nieuwe stelplaatsen versnellen, uiteraard in samenspraak met de stad.

Verbeteren & vervolledigen van bovenlokaal & lokaal fietsnetwerk

Deze legislatuur werd onder Vlaams minister Peeters 1,4 miljard euro geïnvesteerd in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Daarnaast ondersteunt deze Vlaamse regering ook de provincies en lokale besturen bij het uitvoeren van hun fietsambities o.a. via het Fietsfonds en het Kopenhagenplan.

In Antwerpen leverden deze inspanningen een groter aandeel fiets op in het woon-werkverkeer. Het toegenomen fietsverkeer heeft echter ook een keerzijde: op sommige plaatsen begint de infrastructuur uit haar voegen te barsten. Om het fietsnetwerk verder te optimaliseren, lijstte het Agentschap Wegen & Verkeer de knelpunten op voor het bovenlokaal netwerk en werden deze ook al op verschillende plaatsen weggewerkt. Voor het lokale netwerk biedt Lantis samen met departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) in de toekomst ondersteuning aan de lokale besturen.

Via een nieuw service center zal Lantis enerzijds inzetten op informatiedeling met de lokale besturen. Anderzijds kan Lantis i.s.m. DMOW en De Lijn door de lokale besturen ingeschakeld worden om hen te ondersteunen met studies rond de verdere uitbouw van het fietsnetwerk, de inrichting van fietsstraten of vragen rond data en monitoring.

Promoten van combimobiliteit

Meer en meer betrouwbare mobiliteitskeuzes moeten gebruikers finaal verleiden tot andere keuzes en dus tot ander verplaatsingsgedrag. Met de uitrol van het elektrisch deelfietsennetwerk van Donkey Republic en de Pendelproeverij zette Lantis samen met de vervoerregio al stappen om de voordelen van combimobiliteit in de verf te zetten. De stad Antwerpen werkte met Slim naar Antwerpen al een platform uit dat combimodaliteit actief promoot, en zal dit verder uitbouwen. Er is echter meer nodig in nauwe samenwerking met de andere partners. Hoppinpunten moeten versneld uitgerold worden zodat iedere weggebruiker op stapafstand de keuze heeft uit een waaier van alternatieven om zich te verplaatsen. Hier ligt er een belangrijke rol weggelegd voor lokale besturen, zij kunnen hiervoor rekenen op een financiële ondersteuning vanuit Vlaanderen.

Duurzame oeververbindingen

Minister Peeters investeerde ook in duurzame oeververbindingen via het water. Zo vaart sinds 1 februari het gratis tweede veer op de Schelde tussen de Antwerpse Linker- en Rechteroever weer uit. Hier wordt voor 2024 1,8 miljoen euro voor voorzien. Dit zorgt voor een extra dienstverlening voor de pendelaars. Ook de toekomstige Scheldebrug, goed voor een investering van 254 miljoen euro, is een cruciaal project in het kader van het Toekomstverbond. Het zal niet alleen de mobiliteit voor de actieve weggebruikers o.a. onze fietsers en voetgangers enorm verbeteren, maar ook bijdragen aan een duurzame modal shift in de regio’s Antwerpen en Waasland.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder