Sla navigatie over

Vanaf 6 januari 2024 reis je vlotter en efficiënter in heel Vlaanderen

Op 6 januari 2024 zet De Lijn een belangrijke en grote stap in de realisatie van Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid. Begin januari zal 89% van het nieuwe net ingevoerd zijn. In 6 van de 15 vervoerregio’s is met deze fase het nieuwe net zelfs volledig ingevoerd. In deze fase start bovendien het flexvervoer (de opvolger van de belbus), vraagafhankelijk vervoer dat je reserveert via de Hoppincentrale (app, website en telefooncentrale).

De nieuwe vervoersplannen werden opgesteld en goedgekeurd door de lokale besturen voor hun regio binnen de 15 vervoerregioraden. In de afgelopen maanden werden de maatregelen van fase 2 verder besproken met alle lokale besturen en binnen de vervoerregioraden. De Lijn zal samen met de verschillende vervoerregio’s de transitie monitoren, evalueren en eventueel bijsturen waar nodig.

Vanaf morgen, 15 november kan de reiziger via de website en app van De Lijn alle concrete informatie terugvinden en bekijken of er wijzigingen zijn aan zijn vertrouwde reisroute.

Wat verandert er op 6 januari 2024? De Lijn brengt de principes van Hoppin in praktijk

Principe 1: efficiënter en vraagvolgend

Met Hoppin wordt het netwerk vraagvolgend: het wordt sterker op verbindingen waar er grote vraag is naar openbaar vervoer. Hoppin streeft zo naar een efficiënter gebruik van de bestaande middelen door zich te concentreren op de routes waar de vraag het grootst is. Dit betekent dat het nieuwe netwerk op verschillende locaties de routes 'optimaliseert': de bussen volgen niet langer een omweg door wijken waar slechts een beperkt aantal reizigers instappen, maar blijven op de hoofdwegen, waardoor ze sneller en effectiever meer reizigers kunnen bedienen. Daarnaast vult het nieuwe net gaten in het netwerk, door nieuwe of verbeterde verbindingen te creëren waar momenteel geen of te weinig openbaar vervoer beschikbaar is. Aanpassingen aan het netwerk hebben ook impact op de haltes.

Concreet voorbeeld: een beter netwerk voor de vervoerregio Kortrijk

Het stads- en streeknet van Kortrijk krijgt vanaf 6 januari een serieuze verbetering.

Een greep uit de verbeteringen (het volledige overzicht vind je als bijlage). De bussen tussen de buurgemeenten en Kortrijk zullen bijvoorbeeld frequenter en later rijden. Zo rijden de bussen richting Heule centrum, Bissegem plaats, Kortrijk Evolis en Kuurne voortaan om het kwartier in plaats van om het half uur. En ook de bussen richting Moorsele, Harelbeke station en Zwevegem / Avelgem rijden vanaf 6 januari met een vaste cadans om het half uur. Er komt ook een nieuw avondaanbod op de assen van Kortrijk richting de buurgemeenten, op weekdagen en zondag met bediening tot 23 uur en op vrijdag en zaterdag tot middernacht.

Principe 2: flexvervoer in heel Vlaanderen - duurzaam en inclusief

Op specifieke momenten en locaties waar het inzetten van een reguliere bus niet efficiënt is, komt flexvervoer vanaf 6 januari. Dit nieuwe aanbod werd uitgetekend, beslist en wordt gefinancierd met het budget voor vervoer op maat dat elke vervoerregio toegewezen kreeg van de Vlaamse overheid. De huidige belbussen worden vervangen door het nieuwe flexvervoer. Dat flexvervoer zal uitgebreider zijn dan het huidige belbusaanbod, niet alleen omdat het een groter gebied bestrijkt en meer gemeentes bedient, maar ook een ruimere beschikbaarheid biedt. De flexbussen krijgen doorgaans bredere tijdsvensters waarin de reiziger kan rekenen op het vervoer.

Vanaf 6 december kan de reiziger zijn flexrit (voor een rit vanaf 6 januari) reserveren via de Hoppincentrale, zowel via de app, de website of telefonisch. Reserveren is mogelijk vanaf 30 dagen tot 30 minuten voor vertrek via de app of telefonisch. Alle tarieven en vervoerbewijzen van De Lijn zijn ook geldig op de flexbussen.

Concreet voorbeeld: nieuw vanaf 6 januari gebiedsdekkend flexvervoer in heel de vervoerregio Antwerpen

Op zo goed als alle haltes op het volledige grondgebied van de vervoerregio Antwerpen zal de reiziger vanaf 6 januari gebruik kunnen maken van de flexbusjes. Uitzonderingen waar het niet kan zijn het havengebied (wel in de woonzones) en de haltes op de vrije tram- en busbanen.

Principe 3: Hoppin is een gelaagd netwerk – beter verbonden en gecombineerd

Hoppin is een gelaagd netwerk. De trein, tram en bus blijven vaste waarden en worden nu nog beter op elkaar afgestemd. Flexvervoer en deelsystemen zijn een goede oplossing voor het voor- of natraject van de verplaatsing met het openbaar vervoer. Hoppin heeft bovendien de ambitie om belangrijke attractiepolen zoals ziekenhuizen beter bereikbaar te maken.

Concreet voorbeeld van de vervoerregio Leuven: vlot van Brussel over N2 naar UZ Gasthuisberg en het station van Leuven

De huidige lijn 358 Brussel-Leuven wordt omgedoopt tot lijn R90 Brussel-Leuven. Het traject over de N2 via Nossegem, Kortenberg, Veltem-Beisem en Winksele blijft ongewijzigd. Vanaf 6 januari zal deze lijn echter rijden via het UZ Gasthuisberg over de Leuvense Ring naar het station. Zo bedient de sterke as voortaan, rechtstreeks twee belangrijke attractiepolen. Voor veel reizigers is het station vandaag al de eindhalte. ​ Door de nieuwe route via de Ring zullen ze nog sneller op bestemming zijn. Wie toch in het centrum moet zijn, kan makkelijk overstappen aan Gasthuisberg of het station.

Bovendien wordt de dienstregeling opgewaardeerd. Op week- en zaterdagen rijdt de lijn vanaf begin volgend jaar de hele dag elke 15 minuten (vandaag rijdt de lijn om het half uur en enkel in de spits om het kwartier). De enige uitzonderingen zijn vroege ochtenden of late avonden, dan rijdt de lijn om het half uur. Tijdens de spits rijden er bovendien extra bussen voor scholieren, die een alternatieve route volgen. De R90 rijdt dan wel door het centrum van Leuven, en niet via de Ring. Op zondagen rijdt er elk half uur een bus.

Principe 4: logische lijnnummering

Tot slot streeft Hoppin naar een overzichtelijker netwerk waarbij de bediening van een specifieke lijn eenvoudig te begrijpen is aan de hand van het lijnnummer. Daarom maakt De Lijn van deze gelegenheid gebruik om nieuwe lijnnummers toe te wijzen. Een stadslijn met een hoge frequentie zal een enkel cijfer als lijnnummer krijgen. Streeklijnen, waarop je de hele dag kunt rekenen, krijgen twee cijfers. Functionele lijnen, zoals schoollijnen of lijnen die alleen tijdens de spitsuren rijden, krijgen drie cijfers. Tramlijnen worden voorafgegaan door het prefix 'T', of 'M' als ze ook ondergronds rijden. Snellijnen krijgen het prefix 'X' (van expresslijn) en nachtlijnen herken je aan het prefix 'N'. Deze hernummering wordt geleidelijk ingevoerd in overeenstemming met het faseringsschema.

Concreet voorbeeld uit de vervoerregio Vlaamse Ardennen

Lijnenbundels die bij elkaar horen, krijgen gelijkaardige nummers volgens de eerder beschreven principes. Zo komt er een nieuwe lijn Oudenaarde – Everbeek – Brakel – Geraardsbergen met het lijnnummer 30, aangeduid met twee cijfers omdat de lijn een vaste frequentie heeft, namelijk elke dag om het uur. Bij die lijn horen twee nieuwe lijnen die je alleen tijdens de spits op weekdagen kan nemen. Deze lijnen krijgen daarom lijnnummers met drie cijfers: lijn 307 Geraardsbergen - Parike - Brakel – Oudenaarde en lijn 308 Geraardsbergen - Lierde - Brakel – Oudenaarde.

Communicatie voor de reiziger start op 15 november

Vanaf morgen, 15 november kunnen reizigers controleren of er wijzigingen zijn in hun reisroute en of ze nieuwe verplaatsingsmogelijkheden krijgen via de routeplanner. Als je je vertrek- en eindbestemming ingeeft en een datum vanaf 6 januari, berekent de routeplanner voor jou de beste reisoptie. Op de gemeentepagina’s op de website van De Lijn (www.delijn.be/gemeenten) vinden reizigers een overzicht per gemeente van alle aanbodsverbeteringen vanaf 6 januari 2024.

Bovendien kregen de betrokken gemeenten alle informatie zodat zij op hun beurt hun inwoners kunnen informeren via hun eigen communicatiekanalen, zoals de gemeentelijke website of het gemeentelijk infoblad. Daarnaast worden affiches en nieuwe dienstregelingstabellen geplaatst bij de betrokken haltes om de reizigers op de hoogte te brengen van de veranderingen. De Lijn en de gemeenten verdelen ook regiofolders met een overzicht van de wijzigingen per regio.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder