Sla navigatie over

Werken aan de Ring neemt belangrijke stap voor herinrichting Ring rond Brussel in Machelen, Zaventem en Kraainem

De Vlaamse Regering besliste vandaag op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters om de realisatie van het project ‘Herinrichting Ring Noord - zone Zaventem’ te laten verlopen via een DBFM-contract waarbij één privaat consortium instaat voor zowel het ontwerp, de bouw, de financiering als het onderhoud van de infrastructuur. “Met deze beslissing garandeert de Vlaamse Regering de broodnodige middelen om de Ring maar ook de aanpalende omgeving in Machelen, Zaventem en Kraainem een betere toekomst te geven”, aldus minister Peeters. “Op basis van de huidige inzichten werd een globale kostenraming voor het project opgemaakt. Die komt neer op 1,2 miljard euro (exclusief btw). De aanbestedingsprocedure, waarbij de private partij geselecteerd wordt, zal rond dit najaar opstarten. De werken kaderen binnen het programma Werken aan de Ring en vangen ten vroegste in ​ 2026 aan.”

Herinrichting Ringweg, omgeving en twee grote verkeerswisselaars

De herinrichting van de Ring rond Brussel in de zone Zaventem situeert zich van de verkeerswisselaar R0/E19 Machelen tot en met de verkeerswisselaar R0/E40 Sint-Stevens-Woluwe. In deze zone wordt de R0 heringericht naar twee gescheiden vlottere en veiligere verkeersstromen: een stedelijke Ringweg voor bestemmingsverkeer en een doorgaande Ringweg voor het verkeer met een langer traject. In de omgeving rondom zet men extra in op nieuwe fietsverbindingen, meer ruimte voor natuur en een verhoging van de leefbaarheid in de omgeving.

“Het project voor de herinrichting van de R0 in de zone Zaventem voorziet een totaaloplossing voor de problemen op en rond de Ring rond Brussel. We investeren in een betere doorstroming, meer verkeersveiligheid, groenvoorzieningen en ecologische verbindingen én meer mogelijkheden voor duurzame verplaatsingen door nieuwe openbaar vervoer verbindingen en fietssnelwegen te realiseren. Dat we de verbetering van de R0 in deze zone in eenzelfde DBFM-contract aanpakken, garandeert dat alles als één geheel wordt aangepakt. Zo vermijden we tijdelijk oplapwerk en garanderen we duurzame verkeersveiligheid en leefbaarheid”, aldus minister Peeters.

Publiek-Private Samenwerking

De uitvoering van het project vertrouwt de overheid op een geïntegreerde manier toe aan één privaat consortium via één DBFM-contract. Het uiteindelijk gekozen consortium bepaalt hierbij o.a. mee de uitvoeringsmethode, de fasering en de Minder-Hinderaanpak. Naast het financieren en uitvoeren van de werken zorgt de private partner ook gedurende ca. 30 jaar voor het onderhoud. De Vlaamse Overheid betaalt gedurende die onderhoudsperiode een beschikbaarheidsvergoeding.

De Werkvennootschap, de organisatie die het programma Werken aan de Ring coördineert, zal rond dit najaar de aanbestedingsprocedure opstarten. In 2026 kunnen de effectieve werken starten.

Infomarkten voor omwonenden

De plannen voor de herinrichting van de Ring kregen de voorbije jaren stap voor stap vorm. Gezien de complexiteit van het project, ging De Werkvennootschap hierover op geregelde tijdstippen in dialoog met omwonenden.

Om iedereen te informeren over de inhoud van het project organiseert De Werkvennootschap opnieuw infomarkten in zowel Machelen, Zaventem als Kraainem. Uiteraard zijn ook inwoners van de naburige gemeenten welkom. Gedrukte uitnodigingen vallen nog in de bus. Mensen zullen zoals steeds ook geïnformeerd worden via de verschillende digitale kanalen van Werken aan de Ring.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder