Sla navigatie over

Modernisering regelgeving begraafplaatsen: goede vrienden kunnen symbolische assen meenemen

Het schenken van het lichaam aan de wetenschap wordt nu ook mogelijk via de wilsbeschikking. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Het proces om je lichaam aan de wetenschap te doneren wordt verder vereenvoudigd, tot nu toe moesten mensen een apart formulier aanvragen bij de gemeente. Vandaag maak ik het mogelijk dat dit ook via de wilsbeschikking kan”. Daarnaast wordt het mogelijk voor goede vrienden om een deel van de symbolische assen mee te nemen na crematie, indien er geen rechtstreekse familie is.

De vraag naar crematie van het lichaam na een overlijden stijgt jaarlijks. In 2020 was het aandeel van crematies opgelopen tot 74 procent vergeleken met 57,4 procent tien jaar voordien. Meer crematies zorgen automatisch voor een hogere nood aan urnevelden en columbaria. Columbaria zijn urnen-muren. Voor columbaria was het reeds mogelijk een concessie aan te vragen bij de gemeente om de locatie van de laatste rustplaats van een naaste te verzekeren. Bart Somers: “In de praktijk stelden gemeenten zich pragmatisch op door een concessie aan te bieden voor urnenvelden, maar juridisch was dit niet volledig sluitend. Ik pas het decreet nu zo aan dat dit wel mogelijk wordt en mensen zekerheid krijgen over de laatste rustplaats van hun naasten.”

Lichaam schenken aan de wetenschap

Voor een overlijden vullen veel mensen naast een testament vaak ook een wilsbeschikking in. Met deze laatste wilsbeschikking kan je aangeven wat er met je lichaam gebeurt na overlijden. Men kan onder andere aangeven of men wil kiezen voor een begrafenis of crematie en in welke gemeente men hun laatste rustplaats wil. Indien mensen hun lichaam aan de wetenschap willen geven, moeten ze hiervoor een apart document aanvragen bij de gemeente. Jaarlijks schenken een 400-tal mensen hun lichaam aan de wetenschap. Deze lichamen zijn van groot belang voor wetenschappelijk onderzoek en in de opleiding van studenten. Minister Somers zorgt nu dat de wens om het lichaam aan de wetenschap te schenken kan aangegeven worden in de wilsbeschikking en er niet langer een apart formulier bij de gemeente nodig is. Een aanvraag bij de universiteit naar keuze blijft wel nodig.

Goede vrienden kunnen symbolische assen meenemen

Bij het overlijden van een naaste willen kinderen of echtgenoten vaak een symbolisch gedeelte van de assen meenemen. Vaak worden ze dan verwerkt in een ring, hangertje of ander juweel. Goede vrienden kunnen momenteel geen deel van de symbolische assen meenemen. Met de aanpassingen aan het decreet maakt Somers het mogelijk dat indien er geen rechtstreekse familie meer is, goede vrienden wel een symbolisch gedeelte van de assen zullen kunnen meenemen. “Mensen wensen steeds meer een persoonlijke invulling te geven aan het afscheid. Met deze aanpassing wordt tegemoet gekomen aan de vraag van bijvoorbeeld singles die geen familie meer hebben. De wetgeving moet rekening houden met nieuwe maatschappelijke evoluties, nieuwe samenlevingsvormen en tegemoetkomen aan de wensen van nabestaanden.” aldus Bart Somers.

Beperkte private deelname aan crematoria wordt mogelijk

De Vlaamse overheid investeert sinds de jaren 80 in de bouw van crematoria. Vlaanderen telt vandaag twaalf crematoria, die worden beheerd door lokale besturen of intergemeentelijke samenwerkingen.  Zo beheert de intercommunale Westlede bijvoorbeeld de drie Oost-Vlaamse crematoria in Lochristi, Sint-Niklaas en Aalst. Met deze twaalf crematoria verzekert Vlaanderen vandaag een voldoende aanbod voor de komende decennia. Hierdoor beslist Somers vandaag om niet langer subsidies te geven, een inbreng van private middelen tot maximum 49% wordt wel mogelijk.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder