Sla navigatie over

‘Moediger beleid op vlak van mensenrechten’

“Ontwikkelingssamenwerking is geen blanco cheque. Voor wat hoort wat, in de eerste plaats op het vlak van mensenrechten,” zei De Croo bij het begin van de hearing. Hij wil dat ons land een moediger beleid voert op het vlak van mensenrechten. “Als we zien dat in een land de mensenrechtensituatie achteruit gaat, mag België het hoofd niet afwenden. Dat betekent niet dat we de samenwerking moeten stopzetten telkens er iets fout gaat. Wél moeten we bereid zijn om bij een terugval te kiezen voor een andere manier van samenwerken, bijvoorbeeld door in te zetten op een versterking van het middenveld in plaats van rechtstreeks met de regering te werken.” 

Rechten van vrouwen meisjes

Tijdens de hearing gaf Alexander De Croo ook veel aandacht aan de rechten van vrouwen en meisjes. “Denk bijvoorbeeld in het onderwijs. Jongens en meisjes moeten gelijke onderwijskansen krijgen. Dat is de beste remedie om ook op het vlak van seksuele rechten en de strijd tegen kindhuwelijken stappen vooruit te zetten.” Ons land moet ook haar geloofwaardigheid op het vlak van holebi-rechten meenemen in haar ontwikkelingsbeleid, beklemtoonde De Croo. 

De Belgische ontwikkelingssamenwerking moet ook volop inzetten op lokale economische groei. "Ontwikkeling is maar duurzaam wanneer wij onze hulp op termijn overbodig maken. Het is belangrijk dat landen op termijn zelfredzaam zijn, onafhankelijk van buitenlandse hulp. En dat kan enkel als er ook uitzicht is op voldoende economische groei. Maar enkel  economische groei is geen garantie op vooruitgang. Groei moet aan iedereen ten goede komen. Wanneer economische groei enkel leidt tot groeiende ongelijkheid, verhoogt de kans op instabiliteit en verlaagt de kans op duurzame ontwikkeling. Daarom zijn groeipatronen even belangrijk als groeicijfers.”Klik hier om de volledige beleidsnota Ontwikkelingssamenwerking te lezen.

Lees hier de volledige beleidsnota ontwikkelingssamenwerking

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder