Sla navigatie over

“Muyters geeft gehoor aan onze oproep”

Minister Muyters pleit in de krant De Tijd voor een versterking van de doelgroepenkorting. Dit doet hij op basis van een studie van het departement werk dat stelt de huidige regeling er niet in slaagt om oudere werknemers (terug) aan de slag te krijgen. “Begin deze maand hebben wet dit voorstel op tafel gelegd. De minister reageerde toen koeltjes. Maar nu gaat hij er blijkbaar toch op in. Een goede zaak. Dit kan helpen de vele leegstaande vacatures ingevuld te krijgen,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Daniëlle Vanwesenbeeck. Open Vld pleit ervoor om deze uitbreiding te financieren door te snoeien in bedrijfssubsidies.

Voor de aanwerving van werkzoekenden tussen 55 en 60 jaar krijgen werkgevers vandaag een Vlaamse doelgroepenkorting van 1.150 euro per kwartaal, of 4.600 euro per jaar. Dit komt neer op een loonkostverlaging van 6,7%. Voor Open Vld is deze doelgroepenkorting te laag. Vlaams parlementslid Vanwesenbeeck: “Met een korting van 6,7% ga je niet genoeg oudere werknemers terug aan de slag krijgen. Deze doelgroepenkorting kan uitgebreid worden door het geld te halen bij het departement economie, waar gul met bedrijfssubsidies wordt gestrooid.”

De laatste tien jaar werden er voor 1,7 miljard euro aan bedrijfssubsidies uitgedeeld, hiervan kan de effectiviteit niet altijd worden aangetoond. “Met de uitbreiding van een doelgroepenkorting kies je voor een lastenverlaging die de hoge loonkost bij oudere werknemers moet verlichten,” zegt Vanwesenbeeck.

Bijdrage aan arbeidsdeal premier Michel

Vanwesenbeeck schreef eerder deze maand een opiniestuk, samen met collega-volksvertegenwoordiger Emmily Talpe, waarin ze reeds pleitte voor een versterking van de Vlaamse doelgroepkorting voor oudere werknemers. “Met deze maatregel kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de arbeidsdeal die premier Michel voorstelt. We hebben er allemaal belang bij – zeker ook Vlaanderen – dat we de vele leegstaande vacatures kunnen invullen. Anders dreigt onze economische groei te vertragen en ontnemen we de kans aan veel oudere werknemers om terug aan de slag te gaan,” zegt Vanwesenbeeck.

Ze is dan ook tevreden dat minister Muyters zijn eerdere terughoudendheid bij Open Vld-voorstel laat varen en nu toch kiest voor extra lastenverlagingen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder