Sla navigatie over

Na Dieselgate eist het Europees Parlement strengere controles en een compensatie voor de consument

De (niet-bindende) conclusies van het Europees Parlement zijn duidelijk. De huidige testen voldeden niet, de Commissie én de lidstaten waren niet alleen al langer op de hoogte van deze problemen, maar daarna heeft het nog te lang geduurd vooraleer deze problemen werden aangepakt. “Deze zaken moesten direct bij de wortel worden aangepakt, en dat is helaas niet gebeurd. Het vertrouwen van de consument is hierdoor geschaad” aldus Wierinck.

Concrete aanbevelingen gaan onder andere over het duidelijk afbakenen van bevoegdheden tussen het Europese en het nationale niveau en een duidelijke toezicht hierop. Verder moeten de nieuwe testprocedures een onvoorspelbaar karakter hebben, om het gebruik van sjoemelsoftware uit te sluiten.

Een aanbeveling die het niet haalde was het opzetten van een apart Europees controle-agentschap. “Voor elk probleem een nieuw agentschap, met het bijkomende budget en personeel, is niet de oplossing”, volgens Wierinck. De Europese liberalen stemden voor het samenbrengen van de bevoegdheden onder één bestaande Europees Directoraat-Generaal (een Europees ministerie). Dat moet niet alleen de interne communicatie verbeteren, maar er tegelijk voor zorgen dat er één heel duidelijke eindverantwoordelijke is.

Tegelijk werd ook het standpunt van het Europees Parlement goedgekeurd over de hervorming van de goedkeuringsprocedure voor auto’s en auto-onderdelen. Een nieuwe testmethode gebaseerd op reële emissies moet in voege treden, ten laatste tegen 1 september van dit jaar. Tevens zullen consumenten gezamenlijk een constructeur aansprakelijk kunnen stellen wanneer er toch nog sprake zou zijn van bedrog. “Ik denk dat dit een belangrijk signaal is naar onze burgers en onze bedrijven. Als je de consument misleidt, dan zal je daar ook financieel voor opdraaien”, besluit Wierinck.

De consument zal in de toekomst letterlijk en figuurlijk met een gerust hart een nieuwe auto kunnen kopen die voldoet aan de Europese normen. Diezelfde consument zal door deze regelgeving in de toekomst zuiverdere lucht kunnen inademen. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder