Sla navigatie over

Natuurbegraven wordt mogelijk

Afscheidsplechtigheden worden steeds persoonlijker ingevuld. Dit geldt ook voor de manier van begraven. Zo willen sommige mensen graag dat hun as wordt uitgestrooid in een natuurgebied, of in een afbreekbare urne wordt begraven in een bos. Vandaag laat de regelgeving dit echter niet toe. Vlaams Volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester (Open Vld) heeft daarom samen met Katrien Schryvers (CD&V) en Peter Wouters (N-VA) een decreet klaar dat  gemeenten de mogelijkheid geeft om extra mogelijkheden te creëren. “Op die manier zullen lokale besturen beter kunnen inspelen op de maatschappelijke vragen over het begraven en uitstrooien van stoffelijke overschotten,” zegt De Meulemeester.

Steeds vaker nemen nabestaanden de as van een overledene mee naar huis. Er is echter daarna zeer weinig controle over de bestemming van de as. Het gebeurt dan ook vaak dat de as – zoals de overledene het zou hebben gewild – wordt uitgestrooid in een park, een bos, een rivier, in de duinen of een andere openbare plek. “Volgens het huidige decreet mag dat echter niet,” zegt De Meulemeester.

Met het voorstel van decreet van Schryvers, Wouters en De Meulemeester krijgen gemeenten de vrijheid om zelf te bepalen waar op hun grondgebied as zou kunnen worden uitgestrooid. “Vroeger moest dat op de gemeentelijke begraafplaats gebeuren, op het grondgebied van de aan België grenzende territoriale zee of op privégrond. Maar er is steeds meer vraag om ook andere openbare plaatsen daarvoor te mogen gebruiken, zoals bijvoorbeeld een bos. Vanaf nu kunnen gemeenten hiervoor extra mogelijkheden scheppen,” zegt De Meulemeester.

Begraven in composteerbare asurnen

Naast het uitstrooien van assen moet ook het begraven van assen mogelijk worden op door de gemeente daartoe voorziene openbare plaatsen. “Dat kan natuurlijk alleen maar in biologisch afbreekbare urnen, vervaardigd uit organische materialen,” aldus Marnic De Meulemeester, “De urne zal na verloop van tijd vergaan, waarbij zij samen met de as wordt opgenomen in de natuur. Daarbij is het ook mogelijk dat in het deksel van de urne een zaadje of stekje van een plant of een boom wordt geplaatst, zodat er op de plaats van  de begraving zelfs een herdenkingsbos zou kunnen ontstaan.”

Columbaria in parochiekerken

Daarnaast creëren de initiatiefnemers met het nieuwe decreet meer flexibiliteit ten aanzien van de inrichting van een begraafplaats. Tot nu moest die zowel plaats bieden om te begraven, als om as uit te strooien en urnen te bewaren. “Voortaan zal het voldoende zijn dat een gemeente deze drie vormen aanbiedt op het geheel van al haar begraafplaatsen,” licht De Meulemeester toe. “Dat schept meer mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om een voormalige parochiekerk, die niet gelegen is aan een begraafplaats, om te bouwen tot neutraal gemeentelijk columbarium.”

Met deze voorstellen willen de initiatiefnemers niet alleen een zo groot mogelijke beslissingsvrijheid geven aan de gemeenten, ze willen ook tegemoetkomen aan een groeiende maatschappelijke vraag.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder