Sla navigatie over

“Nederland moet engagement Spartacus-tramlijn 1 nakomen”

In de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement, heeft Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen, vragen gesteld aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts over de stand van zaken betreffende Spartacus-tramlijn 1 (Hasselt-Maastricht). “Het is goed dat de minister zijn engagement jegens Spartacuslijn 1 blijft nakomen en hiermee het Vlaamse regeerakkoord honoreert. Een verontrustende vaststelling is echter dat de Nederlandse partners zich minder loyaal opstellen,” stelt Marino Keulen. “Het is jammer dat de Nederlanders die al enkele jaren betrokken zijn bij het project, nu pas afkomen met allerhande bezwaren zonder dat er nieuwe elementen zijn die ze jaren geleden niet wisten.”

Bijzondere aandacht was er tijdens de commissie vooral voor de situatie in Maastricht waar de gemeente en de provincie Nederlands-Limburg na een nieuwe studie, omtrent de stabiliteit van de Wilhelminabrug en de meerkosten die dit met zich meebrengt om er een sneltram over te laten sporen, het hele project in vraag stellen. “Het is stuitend om vast te stellen dat de Nederlandse partners, na twee contracten te hebben afgesloten (in 2011 en 2014) en verschillende mondelinge engagementen te hebben gedaan, plotseling een studie bovenhalen en het hele project on hold zetten. Dit is geen behoorlijk bestuur en past allesbehalve in de traditie van eerlijkheid,” aldus Marino Keulen. “Minister Weyts heeft zich geëngageerd om Spartacuslijn 1 te realiseren en voert hiermee het Vlaamse regeerakkoord uit. Hierin is Spartacuslijn 1 een prioriteit en bovendien staat het met stip genoteerd in het SALK, het reconversieproject dat Limburg er terug bovenop moet helpen na de sluiting van de Ford-vesting in Genk. Kortom, elke Vlaamse partner komt zijn engagement na, waarom kunnen de Nederlanders dit niet?”

Nederlanders talmen

De Nederlandse partners (de gemeente Maastricht en de provincie Limburg) zeggen nog zes maanden tijd nodig te hebben om alle studies af te ronden en een standpunt in te nemen. “De Nederlanders kopen hiermee vooral tijd. Enerzijds komen ze aandraven met de technische en financiële problematiek (meerkosten van 30 à 40 miljoen euro) en anderzijds twijfelen ze aan het tracé op Nederlands grondgebied dat reeds sinds 2011 vastligt. Finaal hebben ze ook nog een nieuwe beslissing en goedkeuring van de gemeenteraad van Maastricht en de provinciale-staten van Nederlands-Limburg nodig. Dit is een verontrustende evolutie. Het Spartacusproject is geen gezelschapsspel waar men uit kan stappen wanneer men geen zin meer heeft om mee te spelen. De Nederlanders hebben contracten getekend en dienen hun handtekening na te komen,” stelt Keulen.

“De realisatie van dit project is een lakmoesproef voor de geloofwaardigheid van de politiek. Als men dit mobiliteitsdossier niet kan realiseren in Limburg, dan moeten we nooit meer een groot project verwachten. Zeker omdat na het nemen van allerhande drempels het Spartacusplan de realisatiefase ingaat. In 2015 zouden de eerste werken aanvangen opdat rond het najaar van 2018 de eerste sneltram zou sporen tussen Hasselt en Maastricht. Door de huidige standstill is deze planning allerminst zeker geworden. Dit mag geen gemiste kans voor Limburg worden”, besluit Marino Keulen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder