Sla navigatie over

Nele Lijnen wil sensibiliserende statistieken op verkeersboetes

Het aantal verkeersdoden in België blijft ontoelaatbaar hoog. In 2014 waren er 715 slachtoffers te betreuren. “Dit is onaanvaardbaar. Elke morgen slaan we de krant open en zien we hoe gezinnen verscheurd worden door dodelijke verkeersongevallen die al te vaak te wijten zijn aan menselijke fouten, onoplettendheid, overdreven snelheid of alcoholgebruik”, aldus Nele Lijnen, lid van de Kamercommissie Mobiliteit.

 

Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid

 

Mobiliteitsminister Galant lanceerde in oktober een oproep aan de burgers om mee na te denken over maatregelen om deze hoge dodentol terug te dringen. Vandaag 15 december presenteert ze tijdens de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid de resultaten. Lijnen: “Wij steunen dit initiatief van de minister. Het is belangrijk om burgers maximaal te betrekken. Niet alleen bij het uittekenen van het beleid, de verkeersregels en bijkomende maatregelen. Maar ook bij de handhaving moeten burgers zich betrokken voelen. Denk bijvoorbeeld aan lokale politiezones die op verzoek van burgers op bepaalde locaties snelheidscontroles uitvoeren.”

 

Sensibiliserende verkeersboetes

 

Nele Lijnen lanceert zelf een idee om het draagvlak bij de burgers voor verkeersregels, controles daarop en sancties te vergroten. “Ik pleit ervoor om op verkeersboetes een sensibiliserende boodschap te plaatsen met statistieken over ongevallen en de concrete gevolgen van bijvoorbeeld overdreven snelheid. Deze kunnen zelfs per politiezone of gemeente worden toegespitst.”

 

Lijnen denkt aan volgende concrete voorbeelden: ‘U reed 50km per uur in een zone-30. Bij een aanrijding van een fietser of voetganger dalen de overlevingskansen van 90% bij 30 km per uur naar 50% bij 50 km per uur. Vorig jaar waren er x verkeersongevallen en x verkeersdoden in uw gemeente te wijten aan overdreven snelheid, waarvan x in een zone-30.’ Of nog: ‘Het gebruik van de gsm of smartphone is de meest voorkomende bron van afleiding voor chauffeurs. Vorig jaar waren x aantal dodelijke ongevallen te wijten aan gsm’en achter het stuur.’

 

Het liberale Kamerlid is er van overtuigd dat deze boodschappen de overtreders zullen doen nadenken over hun gedrag. “Zeker wanneer we de statistieken concreet vertalen en toespitsen op hun eigen leefomgeving. Om het aantal verkeersdoden naar beneden te halen, moeten we de burger meer betrekken en sensibiliseren. Nu hebben overtreders nog te vaak het gevoel dat ‘de staat in hun zakken zit’. Met dit voorstel bewijzen we het nut van verkeersregels en de controle daarop.”

 

Het is volgens Lijnen dus een ‘quick win’ die gemakkelijk te realiseren is door een aantal standaardzinnen te formuleren en de statistieken per politiezone of gemeente hieraan te koppelen. Ze bekijkt samen met Binnenlandminister Jambon en Mobiliteitsminister Galant hoe deze sensibiliserende boetes kunnen worden uitgerold.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder