Sla navigatie over

Niemand staat boven de wet, ook de Kerk niet

De verontwaardiging over de manier waarop de Kerk haar macht heeft misbruikt, is groot. Daarom moet er een grondige parlementaire onderzoekscommissie komen. De waarheid moet aan het licht komen, de slachtoffers verdienen erkenning en er moeten maatregelen genomen worden zodat dit nooit meer gebeurt.

 

De kerk moet haar verantwoordelijkheid nemen

“Als het televisieprogramma Godvergeten één ding aantoont, dan is het wel dat slachtoffers tot op vandaag niet erkend worden door de Kerk. Getuigenissen gaan door merg en been. De Kerk moet haar verantwoordelijkheid nemen, daarom nemen we dit parlementaire initiatief”, aldus federaal parlementslid Katja Gabriëls.

We willen ook komaf maken met het blijven betalen van lonen van àlle priesters. “Als de Kerk priesters die strafbare feiten pleegden, nog wil blijven betalen, moet ze dat maar zelf doen” zegt justitieminister Vincent Van Quickenborne. Hij roept Antwerps bisschop Johan Bonny op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. “Woorden zijn één zaak, maar we willen ook daden zien.”

Kerk moet namen uitwissen van wie zich ontdoopt

Religieuze instellingen moeten zich, ook wat privacy betreft, aan dezelfde regels houden als iedereen. Wie niets meer met de kerk te maken wil hebben, moet zijn gegevens er ook echt zien verdwijnen. De uitschrijving uit het doopregister moet juridisch vastgelegd worden. Het recht om vergeten te worden geldt voor iedereen en voor alle instanties.

Stop verplichte miljoenensubsidies aan kerkfabrieken

In een vrije maatschappij is het not-done dat gemeenten en steden jaarlijks verplicht subsidies moeten geven aan de kerkfabrieken. Federaal parlementslid Maurits Vande Reyde riep eerder al op om het decreet daarover te herzien. “Religie is een privékeuze. Elke burger moet individueel kunnen kiezen of en welke religie hij wil subsidiëren.”

Ook minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers roept op om het financieringssysteem van religies te moderniseren. “Wanneer een kerkbestuur verlies maakt, is een lokaal bestuur verplicht dat bij te passen. Dat gaat om 60 miljoen euro publieke middelen. Mijn partij vraagt al lang om dat systeem te moderniseren.”

Kies zelf of u voor religie betaalt

Een voorbeeld van hoe het wel kan, zien we in Duitsland. Daar bepaalt de ‘Kirchenstauer’ hoeveel geld religies ontvangen. Ons liberaal voorstel voor de nieuwe financiering van religies baseert zich op dat concept. Elke burger zou individueel mogen beslissen of en welke religie hij wil subsidiëren.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder