Sla navigatie over

Niet-begeleide minderjarige kinderen uit EU-lidstaten voortaan beter beschermd

De huidige wet van 24 december 2002 (voogdijwet) voorziet in de aanduiding van een voogd voor de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) die uit een niet EU-lidstaat in ons land wordt aangetroffen. De voogd begeleidt de NBMV onder andere in de verdere afhandeling van diverse procedures tot het bekomen van een verblijfrecht en ziet toe op de bescherming van de NBMV. Er wordt natuurlijk eerst nagegaan of de minderjarige met zijn familie in het herkomstland of in een ander veilig land kan herenigd worden. Indien dit niet kan, wordt onderzocht of de minderjarige een verblijfsrecht in ons land kan bekomen. In 2013 werden een tachtigtal Europese NBMV in ons land gesignaleerd, een kwart daarvan was hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer van mensenhandel.

Carina Van Cauter: “De aanduiding van een voogd voor niet-begeleide minderjarigen afkomstig uit een EU-lidstaat was aanvankelijk niet mogelijk. Met dit wetgevend initiatief voorzien wij nu wel in die optie. Dat is niet meer dan logisch. Deze minderjarigen kunnen voortaan rekenen op de nodige bescherming en hulp om herenigd te worden met de ouders, een beroep te doen op jeugdhulpverlening of een verblijfsdocument te verkrijgen.”

Het betreft dus minderjarige kinderen die onderdaan zijn van een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte (EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) of van Zwitserland en die niet begeleid zijn door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over hem uitoefent of die geen toestemming heeft van een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent om te reizen en te verblijven in België, en die zich in een kwetsbare toestand bevinden.

De kwetsbare toestand wordt bepaald door de dienst voogdij. Hierbij wordt rekening gehouden met de rechten die gewaarborgd zijn krachtens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, en met houdt in het bijzonder rekening met de illegale verblijfstoestand, de onstabiele sociale toestand, de zwangerschap, de gebrekkigheid, de gebrekkige lichamelijke of geestelijke toestand, de toestand van slachtoffer van mensenhandel of mensensmokkel, of de bedeltoestand van de minderjarige.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder