Sla navigatie over

Niet doorgeven van adoptiedossiers wordt strafbaar

In de commissie welzijn werd het voorstel van decreet goedgekeurd, ingediend door Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Taelman, dat binnenlandse adoptie beter regelt. “Mensen die in de toekomst de regels rond adoptie aan hun laars lappen mogen zich aan ernstige straffen verwachten,” aldus Martine Taelman. 

Begin december 2014 werden er hoorzittingen gehouden in de commissie welzijn van het Vlaams Parlement om het systeem van gedwongen adoptie in de jaren zeventig en tachtig bloot te leggen. De hoorzittingen brachten veel opheldering over waar in het verleden het schoentje wrong bij de binnenlandse en dan vooral gedwongen adopties. Vooral het feit dat zoveel dossiers plots integraal verdwenen blijken te zijn, heeft verregaande gevolgen voor alle betrokkenen die vandaag op zoek zijn naar hun bloedverwanten en hen wellicht nooit meer zullen vinden. “Dat mag nooit meer gebeuren,” zegt Taelman.

Als federaal parlementslid was Taelman eerder al de drijvende achter een nieuwe wetgeving rond buitenlandse adoptie. Met de goedkeuring van haar voorstel tot decreet, heeft ze deze week een belangrijke doorbraak bereikt voor binnenlandse adoptie. Het voorstel wijzigt het decreet van 3 mei 1989 dat de erkenning van adoptiediensten regelt. Voor buitenlandse adoptiediensten is het vandaag reeds zo dat zij, eens de adoptie gerealiseerd, binnen de 4 maanden een kopie van het adoptiedossier overmaken aan het Vlaams Centrum voor Adoptie, zoniet riskeren zij een strafrechtelijke sanctie. Met het goedgekeurde voorstel worden deze verplichting en mogelijke sancties ook doorgetrokken naar binnenlandse adopties.

Slachtoffers helpen door te voorkomen dat dossiers verloren gaan

“Ik wil garanderen dat voor nieuwe adoptiedossiers van meet af aan een kopie aan de Vlaamse adoptieambtenaar wordt overgemaakt,” zegt Taelman. “Voor nieuwe adoptiediensten wordt dit zelfs een erkenningsvoorwaarde. Zodat er tenminste altijd een spoor en mogelijkheid tot inzage voor alle betrokkenen bestaat, want dat blijkt vandaag een grote behoefte te zijn bij alle slachtoffers van de gedwongen adoptie. Ook voor de binnenlandse adopties wil ik voorzien in een strafsanctie voor al wie zijn oude dossiers niet overmaakt aan het Vlaams Centrum.” 

Het voorstel moet voorkomen dat adoptiedossiers verloren gaan. “De Kerk engageerde zich om de dossiers van de verplichte adopties zoals in het Lommelse tehuis Tamara over te dragen aan Kind en Gezin. Dit is een goed stap, maar eigenlijk hadden die dossiers al lang geleden moeten overgedragen zijn. Door dit tijdsverlies zijn zelfs dossiers voorgoed verloren. Ik wil dit in de toekomst voorkomen”, aldus Martine Taelman. Van de 3 voorstellen vanuit het parlement die deze legislatuur al werden goedgekeurd, kwamen er 2 op initiatief van Taelman.  

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder