Sla navigatie over

Nieuw betalend inburgeringstraject goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft een nieuw inburgeringstraject goedgekeurd. Inburgeraars zullen voortaan moeten betalen en worden gekoppeld aan een Vlaamse buddy.

Een uitgebreider inburgeringsbeleid met een kostprijs voor de inburgeraar was een van de elementen uit het Vlaamse regeerakkoord. De regering raakte het nu definitief eens over een systeem dat op 1 januari 2022 zal worden ingevoerd. Het ontwerp moet wel nog naar de Raad van State.

Het traject zal de inburgeraar twee maal 90 euro kosten en bestaat uit vier onderdelen. De nieuwkomer moet om te beginnen Nederlands leren. Daarnaast moet hij zo snel mogelijk economisch zelfredzaam worden. “Ik zal er samen met minister Crevits over waken dat elke nieuwkomer binnen de twee maanden na ondertekening van zijn inburgeringscontract langsgaat bij de VDAB”, aldus minister van Inburgering Bart Somers.

Het derde luik draait rond maatschappelijke oriëntatie. De nieuwkomer moet de werking van onze samenleving leren kennen en inzicht krijgen in de normen en waarden waar die op gebaseerd is.

Ten vierde wordt elke inburgeraar gekoppeld aan een Vlaming. Samen zullen ze een traject van veertig uur doorlopen. “De nieuwkomer krijgt daarmee een netwerk aangereikt dat hem kan helpen om beter te functioneren in de samenleving”, aldus Somers. “Dat kan de kansen op de arbeidsmarkt en de woningmarkt verdubbelen.”

Op het einde van het traject volgen examens.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder