Sla navigatie over

Nieuw decreet rond trage wegen zet eindspurt in

Het decreet moet onder meer een einde maken aan de soms absurde situaties rond zogenaamde ‘trage wegen’, te wijten aan de verouderde wetgeving uit 1841. "We zorgen ervoor dat het zwaartepunt van de beslissingsbevoegdheid bij de lokale besturen ligt. Daardoor moet het eenvoudiger worden om veilige fietsverbindingen te maken," zegt  Vlaams parlementslid Lydia Peeters

‘Trage wegen’ zijn paadjes, jachtpaden of kleine weggetjes waar – met uitzondering van landbouwvoertuigen – geen gemotoriseerd verkeer op mag. De paden worden wel volop gebruikt door wandelaars en fietsers en werden in 1841 vastgelegd in de ‘Wet op de buurtwegen’. Die wet werd sindsdien echter nauwelijks gewijzigd, wat tot heel wat rechtsonzekerheid leidt. Zo lopen er buurtwegen door het grondgebied van privé-eigendommen of scholen, vaak zonder dat de eigenaar dat weet.

Het nieuwe decreet gemeentewegen moet daar nu komaf mee maken. Niet enkel de wetgeving rond trage wegen krijgt daarin een update: het decreet omhelst alle gemeentewegen en moet de lokale besturen meer autonomie geven om te beslissen over het wegennetwerk. "Mensen hoeven niet langer bang te zijn van wegen die op een oude kaart recht doorheen hun huis lopen, maar waarvan niemand vandaag nog van het bestaan afweet," zegt Peeters.

Het nieuwe decreet moet ook de realisatie van meer en veiligere verbindingen naar de school, sportclub of bibliotheek mogelijk maken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder