Sla navigatie over

Nieuw eengemaakt bibliotheeksysteem van Gatz: goedkoper voor de gemeenten, beter voor de bibliotheken.

Uitlenen, innemen, leners inschrijven... dagelijkse kost voor elke bibliotheek. Het bibliotheeksysteem zorgt dat dit vlot verloopt. Elke bibliotheek heeft op dit moment nog een lokaal of provinciaal bibliotheeksysteem. In het kader van de overheveling van provinciale bevoegdheden naar Vlaanderen komt er straks  een nieuw centraal systeem. Het eengemaakt bibliotheeksysteem moet een gebruiksvriendelijke en betrouwbare dienstverlening van alle bibliotheken integreren, verbeteren en de samenwerking tussen bibliotheken vergemakkelijken.

Door de schaalvergroting op Vlaams niveau, kan er meer met minder. Het centrale systeem maakt verschillende nieuwe bibliotheekdiensten mogelijk en doet dat met minder middelen dan vandaag. Deze winst vertaalt minister Gatz graag naar de kostenbijdrage van de steden en gemeenten. Momenteel betalen die voor deelname aan de provinciale platformen een jaarlijkse bijdrage aan het provinciebestuur. Afhankelijk van de provincie schommelt die bijdrage tussen 0,24 en 0,46 euro per inwoner.

Voor het nieuwe eengemaakte bibliotheeksysteem, waarop de Vlaamse bibliotheken tussen 2018 en 2021 zullen worden aangesloten, kiest minister Gatz voor het laagste van de bestaande tarieven, nl. 0,24 euro per inwoner. 

Steden en gemeenten die intekenen krijgen niet alleen een performant uitleensysteem, maar ook een volledig vernieuwd mobiel toegankelijk websiteplatform voor bibliotheekbezoekers. Dit platform zal een online catalogus bevatten met verrijkende informatie: covers, samenvattingen, recensies en muziekfragmenten en een gepersonaliseerde digitale self-service omgeving. Voor een gemiddelde Vlaamse gemeente van ongeveer 20.000 inwoners komt dit neer op nog geen 5.000 euro per jaar. Voor een grotere stad als Kortrijk, Sint-Niklaas of Hasselt komt dit op ongeveer 18.000 euro per jaar. Voor vele lokale besturen levert dit een netto besparing op. Minister Gatz roept de lokale besturen op om deze winst verstandig te herinvesteren: 

“De inspanningen om het lokaal cultuurbeleid aan te passen aan de digitale realiteit, stoppen niet bij een nieuw bibliotheeksysteem. Het blijft belangrijk in te zetten op mediawijsheid. We moeten ook verder blijven inzetten op nieuwe digitale formats, zoals makerspaces. Dankzij de efficiëntiewinst van het eengemaakt bibliotheeksysteem kunnen lokale besturen deze andere uitdagingen gemakkelijker opnemen”.

Nu de Vlaamse budgetten voor lokaal cultuurbeleid zonder oormerking zijn overgeheveld naar het Gemeentefonds, kunnen lokale besturen autonoom beslissen over de besteding van deze middelen. Na deze beslissing klonk de kritiek dat Vlaanderen het lokaal cultuurbeleid zou loslaten. Met de realisatie van een Vlaams bibliotheeksysteem toont minister Gatz aan dat deze kritiek onterecht is: Vlaanderen investeert meer dan 5 miljoen euro in de vernieuwing van de digitale basisinfrastructuur voor de openbare bibliotheken. Daarnaast komt de Vlaamse overheid nog met ongeveer 2 miljoen euro per jaar over de brug voor de operationele uitbating,  bovenop de ondersteuning via de projectorganisatie Cultuurconnect. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder