Sla navigatie over

Nieuw materiaal om olie op te ruimen tussen windmolens

In alle milieuvergunningen van de windmolenparken is een zogenaamde ‘compensatie in milieuvoordelen’ opgenomen. Hiervoor werd in 2015 een fonds opgericht, beheerd door de FOD Leefmilieu. In samenspraak met de windmolenparken, wordt elk jaar bepaald waaraan de middelen uit het fonds besteed worden. Met de bijdragen gebeuren specifieke aankopen om de paraatheid van de overheid bij eventuele incidenten in de windmolenparken te verhogen.

Staatssecretaris voor Noordzee Bart Tommelein: ‘Tot vandaag was er gelukkig geen enkel milieu-incident in de windmolenzone. Maar mocht het ooit nodig zijn, willen we als overheid klaar staan om snel en efficiënt te kunnen optreden. De Zeetijger, een schip van DAB Vloot, is het eerste schip dat wordt uitgerust met nieuw pollutiebestrijdingsmateriaal. Het schip is onmiddellijk inzetbaar.’

Een afneembare veegarm, uitgerust met een borstelskimmer en pomp, kan drijvende olie selectief recupereren. Het systeem kan gebruikt worden tot een snelheid van vier knopen en bij windsnelheden tot 5 of 6 beaufort. In amper een uur kan het materiaal geladen en gemonteerd worden op het schip, wat een snelle interventie mogelijk maakt. Het handige opruimingssysteem kan verschillende soorten olie aan (zelfs zeer stroperige olie) en kan makkelijk rond objecten werken (bijv. de windmolens). De gerecupereerde olie bevat minder dan vijf procent water. 

Biodiversiteit stimuleren

Naast de aankoop van materiaal, zullen de middelen uit het fonds ook worden aangewend voor positieve biodiversiteitsmaatregelen in de windmolenzone. ‘Windmolens leveren niet alleen elektriciteit. Ze leveren ook heel wat wetenschappelijke informatie en dragen bij tot een verhoogde biodiversiteit. We zijn met ons land niet alleen een Europese voortrekker in het bouwen van windmolens op zee, maar ook in de monitoring van de effecten op het milieu. Met de steun van de windmolenparken blijven we daar de komende jaren op inzetten’, besluit Bart Tommelein.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder