Sla navigatie over

Nieuw offensief om investeringen aan te moedigen

De plenaire vergadering heeft afgelopen nacht het licht op groen gezet voor een nieuw pakket fiscale crisismaatregelen van minister van Financiën Alexander De Croo. Er komt onder meer een verlaging van de loonkost voor zwaar getroffen bedrijven en een verhoogde investeringsaftrek.

Bedrijven zijn weliswaar opgestart, maar kampen nog steeds met een veel lagere omzet. Om de tewerkstelling in de zwaar getroffen sectoren extra te ondersteunen wordt daarom de loonkost voor de maanden juni, juli en augustus 2020 verminderd.

Bedrijven die de voorbije maanden een beroep deden op technische werkloosheid zullen van de bijkomende bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni, juli en augustus (in vergelijking met de maand mei) slechts voor de helft moeten doorstorten. De werkgever krijgt op deze wijze meer financiële ademruimte. De totale enveloppe bedraagt 460 miljoen euro.

Impuls voor investeringen
Een eenmalige verhoging van de investeringsaftrek tot 25% moet vermijden dat kmo’s en zelfstandigen geplande investeringen stopzetten.  Een onderneming die in 2020 investeert, zal, naast zijn afschrijvingen, 25% van de investeringen in mindering kunnen brengen van de belastbare basis. Daarnaast zal ook de stock van de verhoogde investeringsaftrek van 20%, aangelegd in boekjaar 2019, voor twee jaar overdraagbaar zijn in plaats van slechts gedurende één jaar.

Ook een uitbreiding van de huidige tax shelter voor start-ups en scale-ups moet investeringen in het kapitaal van kmo’s ondersteunen. De tax shelter voor start-ups is een bestaande en succesvolle regeling die vijf jaar geleden onder impuls van minister De Croo werd gelanceerd. De tax shelter zal voortaan dus ook toegankelijk zijn voor kmo’s getroffen door COVID-19. Ook bedrijfsleiders van kmo’s zullen er gebruik van kunnen maken.

Alexander De Croo: “We mogen de crisis niet nodeloos laten aanslepen. Onze economie moet zo snel mogelijk opnieuw op het juiste spoor komen. In een eerste ronde hebben we vooral aan schadebeperking gedaan door onder meer betalingsuitstel en overheidsgaranties. In deze tweede fase nemen we offensieve maatregelen die nieuwe investeringen aanmoedigen.”

Afschaffen decembervoorschot 2020
Het decembervoorschot betekent voor vele bedrijven een zware financiële last die ze moeten dragen in een periode die bijzonder moeilijk ligt. Om ervoor te zorgen dat alle aanwezige liquiditeit kan ingezet worden voor de kerntaken van de bedrijven, zal het decembervoorschot dit jaar niet geëist worden.

Daarnaast bevat het wetsontwerp ook een aantal fiscale vrijstellingen. Zo wordt de aftrekbaarheid van de receptiekosten van 50% naar 100% opgetrokken, geven de giften aan erkende instellingen recht op een belastingvermindering van 60% en wordt een regeling genomen om de consumptiecheques fiscaal vrij te stellen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder