Sla navigatie over

Nieuw West-Vlaams Transit Team bij politie in strijd tegen netwerken

Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en de Federale Gerechtelijke Politie zetten een nieuw wapen in in de strijd tegen de criminele organisaties achter mensensmokkel. Een nieuw Transit Team binnen de Federale Gerechtelijke Politie zal zich toespitsen op de identificatie en het opsporen van de criminele netwerken achter mensensmokkel.

Mensensmokkelaars gebruiken meer en meer ‘small boats’, kleine bootjes om transmigranten naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. Dat was gisteren opnieuw het geval in Zeebrugge waar 24 transmigranten zijn gered op de Noordzee. Sinds 2019 is het aantal vaststellingen meer dan verviervoudigd. In de maand september waren er 8.000 migranten die op een bootje vertrokken vanuit Frankrijk en België.

In ons land worden de meeste transmigranten aangetroffen in West-Vlaanderen. 45% van alle onderscheppingen in september gebeurde door de Scheepvaartpolitie. Sinds juni 2021 vinden politieacties plaats om mensen en bootjes te onderscheppen vooraleer men aan boord gaat. Daarom worden controles gehouden langs autosnelwegen, invalswegen, in de duinen en op zee.

Politie en justitie richten zich daarbij op het identificeren en ontmantelen van criminele netwerken van mensensmokkelaars. Slachtoffers verhoren, gsm’s uitlezen en alle mogelijke bewijzen tegen de mensensmokkelaars verzamelen zodat gespecialiseerde onderzoekers aan de slag kunnen gaan.

Nieuw Transit Team

Binnen de Federale Gerechtelijke Politie van West-Vlaanderen is er sinds vandaag een Transit Team (Transmigration Intelligence Team) actief dat zich specialiseert in het in kaart brengen van de criminele netwerken achter mensensmokkel.

Wanneer transmigranten in West-Vlaanderen worden aangetroffen en er een vermoeden is van mensensmokkel en/of mensenhandel zal de politie systematisch overgaan tot de uitlezing van de gsm van het slachtoffer. Slachtoffers worden onmiddellijk terug in het bezit gesteld van hun toestel, wat veelal

hun enige middel is om te communiceren met hun familie. Het Transit Team analyseert de data van de verschillende gsm’s om het crimineel netwerk van mensensmokkelaars in kaart te brengen.

In het Transit Team zullen er speurders, strategisch analisten en misdrijfanalisten werken. Staatssecretaris van Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, ondersteunt het Transit Team door het te versterken met de aanwezigheid van een medewerker van de Dienst Vreemdelingenzaken. Internationale samenwerking is in dit soort dossiers van cruciaal belang. Daarom wordt het team ook versterkt met een expert van Europol die zal instaan voor de internationale uitwisseling van gegevens. In totaal zullen er 8 mensen actief zijn. Dit aantal kan later nog uitgebreid worden.

Binnen dit pilootproject wordt er samengewerkt met verschillende diensten van de politie. In een eerste fase sluit de Scheepvaartpolitie aan. Na evaluatie is het de bedoeling dat alle politiezones, de wegpolitie en de spoorwegpolitie aansluiten. Hoe meer diensten gaan samenwerken met het Transit Team hoe scherper de beeldvorming en hoe groter de kans op identificatie.

Criminele organisaties achter mensenhandel en mensensmokkel laten zich niet tegenhouden door landsgrenzen. Het Transit Team zal versterkt worden door een expert van Europol die zal instaan voor de internationale uitwisseling van gegevens.

Deze zomer was vice-eersteminister en minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, nog op bezoek bij Catherine De Bolle, het hoofd van Europol. De aanpak van mensenhandel en mensensmokkel stond toen hoog op de agenda. De aanwezigheid van een expert van Europol binnen het Transit Team is een bevestiging van de leidende rol die ons land wil blijven innemen in de strijd tegen mensensmokkel.

Het Transit Team zal intensief samenwerken met lokaal referentiemagistraat Frank Demeester en federaal magistraat Ann Lukowiak net als diverse federale diensten, zoals de centrale dienst DJSOC-cel mensensmokkel van de Federale Politie om op nationaal en internationaal niveau de coördinatie te voorzien.

Mensensmokkelaars worden in West-Vlaanderen voor een gespecialiseerde kamer voor mensenhandel en -smokkel gebracht die alle dossiers voor de volledige provincie behandelt. Zo kregen in juni 3 kopstukken van een Iraans mensensmokkelnetwerk van de Brugse strafrechter 12 jaar gevangenisstraf. Ook het proces rond het drama in Essex waarbij in 2019 39 Vietnamese migranten de dood vonden in een koeltransport zal nog dit jaar voor deze kamer beslecht worden. Gisteren werd de zaak er ingeleid.

Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie: “Bij het aantreffen van slachtoffers van mensenhandel wordt de GSM van een slachtoffer vaak niet uitgelezen. Deze GSM is nochtans een belangrijke bron van informatie. Op basis van de data op de gsm kunnen we een veel beter beeld krijgen van de criminele organisaties achter de mensensmokkel.”

Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie: “Het is belangrijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken op tijd ingeschakeld wordt. Zo kunnen de medewerkers meteen iedereen identificeren: mensen die we kunnen terugsturen moeten naar een gesloten centrum, slachtoffers van mensensmokkel moeten begeleid worden. Bij de actie van gisteren konden op deze manier 10 plaatsen vrijgehouden worden in de gesloten centra. Mensensmokkel mag niet lonen.”

Catherine De Bolle, executive director: Mensensmokkelaars hebben maar 1 doel: grof geld verdienen aan weerloze slachtoffers, die veelal in erbarmelijke omstandigheden worden aangetroffen. Europol, voor wie mensensmokkel een prioriteit is, ondersteunt de EU-politiediensten door linken te leggen tussen de verschillende dossiers en netwerken. Enkel door het delen van al deze informatie kan de internationale mensensmokkel efficiënt bestreden worden. Europol ondersteunt dan ook ten volle het initiatief, onder meer door het sturen van experten en analisten.”

Eric Snoeck, directeur-generaal van de Federale Gerechtelijke Politie: De Federale Gerechtelijke Politie wil op deze manier de criminele netwerken die de mensensmokkel organiseren beter in kaart brengen en ontmantelen, en dit onder leiding van de gerechtelijke autoriteiten.”

Ann Lukowiak, federaal referentiemagistraat mensenhandel: “Information led policing als instrument tegen de nietsontziende mensensmokkelnetwerken geniet onze volledige ondersteuning.”

Frank Demeester, referentiemagistraat mensenhandel: “Ik trap een open deur in als ik zeg dat goede informatie de kiem is van strafonderzoeken. Vandaar dat wij dit initiatief van de zijde van het parket uiteraard enorm toejuichen. Onze teams mensensmokkel van de federale gerechtelijke politie en de scheepvaartpolitie zetten nu al volop in op onderzoeken, maar hiermee zouden we nog een boost moeten krijgen. Let wel, dit team zit in West-Vlaanderen maar wanneer informatie voorhanden is die nuttig is voor andere gerechtelijke arrondissementen zal die informatie worden gedeeld zodat elders onderzoeken kunnen worden opgestart of gevoed. De lijnen met de andere parketten en het federaal parket zijn heel kort.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder